Våra projekt

Övergödning, vandringshinder för fisk och miljögifter är de allvarligaste miljöproblemen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Inom LIFE IP Rich Waters utvecklar vi kunskap och metoder för att åtgärda miljöproblem i vatten på ett effektivt sätt. Vi skapar också förutsättningar för nya initiativ och projekt. Ett sätt är att visa goda exempel. Därför gör vi en rad konkreta åtgärder, som att bygga vandringsvägar för fisk eller sanera förorenade områden med salix. Arbetet inom LIFE IP Rich Waters bedrivs inom fem större teman och ett 20-tal olika delprojekt. Här kan du läsa mer om varje tema och vad vi gör i de olika delprojekten.

En stor brun häst med röd grimma och blått regntäcke i en hage. I bakgrunden finns en skogsdunge där flera träd har orangefärgade löv. En ung kvinna i långt hår, klädd i jeans och täckjacka, håller i grimskaftet och tittar på hästen. Hästen och kvinnan speglas i en vattenyta i förgrunden.

Havet börjar i hagen

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare Vallentuna ridklubb har gjort en vattenvårdsplan och bland annat anlagt en damm som fångar

Bilden är tagen upp mot himlen. Vi är omgivna av höga växter med små gröna blad. Växternas stammar, grenar och blad täcker hela bilden men vi skymtar himlen och solen som lyster igenom det täta bladverket.

Växter tar hand om miljögifter

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av en professionell uppläsare I Sverige finns många gamla soptippar som – trots att de inte används

Ett vattendrag som forsar fram över stora stenar i ett grönskande skogslandskap. I bakgrunden syns en bro.

Vatten genom Bergslagen

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av en professionell uppläsare I Bergslagen flyter Lankälven genom gammelskogar och bruksmiljöer. Kvarndammar och små vattenkraftverk vittnar

En smal gångbro längs en damm i parkmiljö. En blå himmel speglar sig i vattnet och i bakgrunden syns stora lövträd. En buss som skymtar fram vittnar om parken ligger nära en väg.

Vatten för alla i Gottsunda dagvattenpark

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av en professionell uppläsare Dagvatten från flera bostadsområden rinner genom den nya dagvattenparken i Gottsunda som Uppsala

En park sedd från luften med abstrakta, mjuka former i olika nyanser av grönt och grått. Det gröna är växtlighet i och vid två dammar. Det gråa är gångstigar och en bro som följer dammarnas former.

Våtmarksparken renar vatten

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare Kapellbäcken är en av Västerås mest förorenade bäckar. I bäcken rinner dagvatten från Erikslunds

Ett våtmarkslandskap med grästuvor som sticker upp ur vattnet i förgrunden. Morgondimman ligger som en band över landskapet och solen börjar stiga upp vid horisonten. I dimman kan vi se konturerna av två kor på bete.

Våtmarken Erkan

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av en professionell uppläsare Förr var det vanligt att torrlägga våtmarker för att göra mer plats för

Musslor som växer på linor under vattnet.

Små musslor gör stor skillnad

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare Östersjön har stora problem med övergödning. Övergödningen orsakas av höga utsläpp av fosfor och

En man med kort hår och mustasch, klädd i reflexjacka och flytväst, står på en båt i en sjö. Han håller ena handen på en ratt och har blicken fäst framåt. Vattnet är nästan svart och himlen täckt av mörka moln. I förgrunden finns en metallställning och i bakgrunden syns en flotte med en vit byggnad på.

Nystart för sjön Öljaren

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare Sjön Öljaren i Södermanland har sedan länge stora problem med övergödning och algblomning. Det

Ett rör med metallbotten i närbild under vattnet. Ovanför vattenytan skymtas en båt. Vattnet är grönbrunt och solens strålar tränger ned i övre delen av bilden.

Mer kunskap om Mälarens vatten

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare Mälaren är Sveriges tredje största sjö. Härifrån får cirka 2,5 miljoner människor sitt dricksvatten.

Tre män och två kvinnor står tillsammans vid en å som rinner genom ett jordbrukslandskap. En kvinna i mörkt hår och röda kläder håller i en stor karta som de andra tittar på. Landskapet består av gröna fält, med skog i bakgrunden. Man ser även en ladugård längre bort där fälten tar slut.

Lokalt engagemang i Kiladalen

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av en professionell uppläsare Vi delar alla samma vatten. Därför behöver ofta många personers tid, kraft och

En bäck slingar sig fram genom landskapet och forsar över stora stenar i förgrunden. Det är en solig dag med grönskande buskar, träd och en äng i bakgrunden. Vid vattnet står björkar och granar. Längre ned syns en stor byggnad, en kraftstation.

Livat i Rällsälven

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av en professionell uppläsare Vattenkraft ger förnybar energi som är bra för klimatet. Men vattenkraft dämmer upp

En sjö i genomskärning. Under vattenytan syns gröna och bruna växter. Ovanför vattenytan kommer en kvinna paddlande i en kanot. Det börjar skymma. Himlen är svagt rosafärgad och vattnet är mörkt och lugnt.

Klarare vatten i Norrviken

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare I flera decennier har näringsämnen, främst fosfor, från bland annat industri och jordbruk runnit

En stadsmiljö sedd uppifrån. Staden ligger vid en sjö och delas på mitten av en brunfärgad å. Det är tät bebyggelse med en större väg, gator och en järnväg. Vid ån finns träd och gröna gräsytor. Vid sjön syns ett hamnområde med många fritidsbåtar och två större bostadsområden med höga flerbostadshus.

Fria vatten för Mälarens fiskar

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare Vattendrag har alltid haft stor betydelse för människor. Många svenska städer växte fram kring

En å i en stadsmiljö med en grönskande park på ena sidan och en trottoar och ett torg på andra sidan. I ån finns en nedsänkt ränna där vatten faller ned från huvudfåran. I rännan forsar vattnet fram, i kontrast mot den stilla vattenspegeln i ån. Några personer går på trottoaren. En man håller upp sin mobiltelefon och ser ut att ta en bild på ån. I bakgrunden syns en stor röd byggnad med en svensk flagga på taket. Det är en solig dag där träden i parken står i gula och orangea höstfärger.

Fiskvandring genom historisk miljö

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare Turbinhuset i centrala Västerås vittnar om stadens rika industrihistoria och etableringen av ASEA för

En silverfärgad motorbåt i närbild. Över vattenytan rör sig en stor borste över båtens sida. I förgrunden anas en annan borste genom ett mörkt vatten.

Ett hållbart båtliv för Mälaren

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare Båtägare har under lång tid målat sina båtar för att förhindra att havstulpaner, alger

En man sträcker ned armen under en vattenyta. Det är ett grunt vatten som syns i genomskärning med skog i bakgrunden. Mannen är klädd i rutig skjorta och har en blå handske på handen. Han håller en vit plastflaska under vattenytan. En luftbubbla från flaskan visar att den fylls med vatten. Vattnet är klart men bottnen är brun-röd med vissna löv, pinnar och stenar.

Det viktiga grundvattnet

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare Grundvattnet tränger upp genom marken och bildar en källa som är rik på järn.

Det är natt och strålkastare lyser upp en båt i ett vatten omgivet med hög vass. Två personer står i båten med håvar i händerna. Skenet gör att båten ser röd ut. Vattnet är ljusgrönt och vassen turkos. Omgivningen är helt svart.

Båtelfiske i Hjälmaren (natt)

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare Vissa fiskar kan faktiskt öka övergödningen av en sjö. Sjöns levande organismer samspelar med

En man med skägg, klädd i flytväst står böjd och håller fram en genomskinlig plastlåda. Lådan är fylld med vatten och många mindre små fiskar. Bakom mannen står en blond kvinna med flätor, beige byxor och flytväst. Hon håller också i en plastlåda med fiskar. De står på en båt i en stor sjö. Himlen är täckt av moln och bakom sjön syns en skog.

Båtelfiske i Hjälmaren (dag)

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare Hjälmaren är en av Europas största sjöar med övergödningsproblem. Sjöns ekosystem är ur balans.

Flera hästar syns på håll i en hage.

Stora ytor – små problem

På Julmyra står hästarna oftast i mindre paddockar och rasthagar eftersom hästarna är tävlingshästar. Detta ställer höga krav när man anlägger hagar och skötsel av

En skottkärra som står vid en hög med hästgödsel.

Mocka hagar – en skitbra åtgärd

På Julmyra Horse Center ansvarar respektive stallägare för den dagliga mockningen av rasthagar. Julmyra ansvarar för att större mockningar görs och kontrollerar ytskikt två gånger

Närbild på hästbajs.

En limpa gödsel?

På Julmyra körs hästgödseln direkt från stallet till en gemensam gödselplatta för lagring tills det sprids på åkern. Men på vissa gårdar sker mellanlagring på

En röd och grön vagn som gödslar en åker.

Gödselplatta och gödsellagring

220 hästar på Julmyra Horse Center ger cirka 6 000 kubikmeter hästgödsel, vilket motsvarar 2 500-3 000 ton gödsel per år. På Julmyra samlas all

Flera hästhagar med svarta staket.

Stängsel vid diken och dikesskötsel

En av de viktigaste åtgärderna på Julmyra har varit att flytta bort staket från området närmast Julmyrabäcken. Detta gjordes i samband med att man bytte

Fem mörkbruna hästar vid ett staket, i närbild.

Grindöppningar

Marken vid öppningen till rasthagar och beten blir ofta utsatt för extra mycket slitage eftersom hästarna ofta står och går där. Om marken blir hårt

Ett vattendrag emellan flera hästhagar.

Sedimentations- och fosfordamm

På Julmyra har man anlagt två fosfordammar för att rena vattnet innan det rinner ut i närliggande bäck och sjö. Det var tack vare en