Små musslor gör stor skillnad

Sex rep med hundratals små musslor sträcker sig som en solfjäder över bilden. Musslorna sitter tätt och fyller ut varje millimeter av repens yta. Vattnet är mörkt grönt i botten och blir ljusare grönt längre upp.
Beskrivande text av fotografiet: Sex rep med hundratals små musslor sträcker sig som en solfjäder över bilden. Musslorna sitter tätt och fyller ut varje millimeter av repens yta. Vattnet är mörkt grönt i botten och blir ljusare grönt längre upp.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare

Östersjön har stora problem med övergödning. Övergödningen orsakas av höga utsläpp av fosfor och kväve som rinner med vatten från bland annat jordbruk och industri. Samtidigt släpps gammal fosfor lös från Östersjöns egen botten. Havsmiljön är i behov av omfattande åtgärder.

Blåmusslor kan vara en del av lösningen. Musslor livnär sig nämligen genom att filtrera vattnet på växtplankton. Näringen från växtplanktonen lagras i själva musslan, och när musslorna skördas följer näringsämnena med upp på land igen. Både skalet och köttet från musslorna kan sedan användas, till exempel som djurfoder eller gödning i jordbruket. Genom blåmusslorna skapas ett kretslopp mellan hav och land, där den viktiga näringen tas om hand och kommer till nytta.