LIFE IP Rich Waters

LIFE IP Rich Waters bidrar med ny kunskap och bättre metoder för att tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar våra vatten. Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund. Tillsammans tar vi krafttag för bättre vatten!

Lärdomar och resultat

Nyheter

En dataskärm där ordet Workshop syns. I bakgrunden många människor som sitter i grupper.

”Utmaningen att minska spridningen av PFAS är antagen!”

PFAS-ämnen är ett allt växande problem i vår miljö. Mätningar från Mälarens avrinningsområde visar att kemikalierna förekommer både i vatten, sediment och fisk. För att utbyta erfarenheter och kunskap kring PFAS anordnade vi och Mälarens vattenvårdsförbund en konferensdag den 21

Keps med logotyper i förgrunden. I bakgrunden syns en bäck med näckrosor i ett jordbrukslandskap.

Höga halter fosfor i Mälarmynnande vattendrag

Under 2020 och 2021 har Länsstyrelsen i Västmanlands län tagit vattenprover för att analysera näringsämnen i sju vattendrag som mynnar i Mälaren. Resultaten visar att samtliga vattendrag hade höga halter av fosfor och att det verkar finnas en koppling mellan

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.