LIFE IP Rich Waters bidrar med ny kunskap och bättre metoder för att tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar våra vatten. Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund. Tillsammans tar vi krafttag för bättre vatten!

Ta del av vår kunskapsbank

Vattenplanering
Fria vandringsvägar för fisk
Miljögifter
Internbelastning
Övergödning från lantbruket
Övergödning från hästgårdar
Övergödning från dagvatten

Lärdomar och resultat

Nyheter

Segelbåt på öppet vatten. Texten Schysst båtliv!

Broschyr för schysst båtliv i Mälaren

Schysst båtliv! Så heter en broschyr som Mälarens vattenvårdsförbund lanserat i dagarna. Broschyren riktar sig till båtägare, båtklubbar, fritidsbåtshamnar och varvsföreningar och innehåller viktig information om båtbottenfärger och vattenmiljön i Mälaren. Här finns också konkreta tips på vad man behöver

Gruppbild med ett femtiotal personer framför en skärm

Fullmatad höst med nya resultat!

Nu har LIFE IP Rich Waters haft sin sista stora träff för alla projektdeltagare. Flera partnerorganisationer avslutar sitt arbete i projektet under sommaren, medan andra fortsätter fram till årsskiftet. Samtliga lärdomar och resultat ska nu dokumenteras, sammanställas och presenteras. Det