LIFE IP Rich Waters

LIFE IP Rich Waters bidrar med ny kunskap och bättre metoder för att tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar våra vatten. Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund. Tillsammans tar vi krafttag för bättre vatten!

Nyheter

Omslag till vattenplanen med svartvit foto på en person som sitter och dinglar med benen från en brygga. Till vänster syns en eka.

Sollentunas nya vattenplan tar helhetsgrepp för bättre vattenhantering

Sedan 2017 har Sollentuna kommun arbetat med att ta fram en vattenplan med integrerat ekosystemtjänstperspektiv, inom ramen för LIFE IP Rich Waters. I vattenplanen, som kommunfullmäktige nu antagit, tas ett helhetsgrepp för att förbättra och säkra kvalitén på kommunens grundvatten

Man i gul jacka står i en båt och tar upp ett cyliderformat föremål ur vattnet.

Vägledning om åtgärder mot internbelastning ute för synpunkter

Havs- och vattenmyndigheten har publicerat ett förslag till vägledning om åtgärder mot intern näringsbelastning i sjöar och kustvatten. Fram till den 15 mars 2021 finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Vägledningen om internbelastning är en del av Havs-

Lärdomar och resultat

En våtmark med träskant i förgrunden och en barrskog i bakgrunden

Minskat fosforläckage genom bättre placering av våtmarker

Våtmarker är en viktig åtgärd för att minska näringsläckage från jordbruksmark till vattendrag och sjöar. Bara i Sverige anläggs mer än 500 hektar ny våtmark varje år och en stor satsning på ännu fler våtmarker pågår. Men var ska våtmarker placeras för att få till så bra fosforrening som möjligt?

Två barn i badkläder som hoppar från en badbrygga.

”Mycket klarare vatten!” ”Ser plötsligt botten!”

Arbetet med bottenbehandlingen av sjön Norrviken, som Sollentuna och Upplands Väsbys kommun genomförde under sommaren har verkligen uppskattats av allmänheten. Det visar en enkät som ett drygt hundratal boende i området har svarat på.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.