LIFE IP Rich Waters bidrar med ny kunskap och bättre metoder för att tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar våra vatten. Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund. Tillsammans tar vi krafttag för bättre vatten!

Ta del av vår kunskapsbank

Vattenplanering
Fria vandringsvägar för fisk
Miljögifter
Internbelastning
Övergödning från lantbruket
Övergödning från hästgårdar
Övergödning från dagvatten

Lärdomar och resultat

Nyheter

Fotoutställningen Krafttag för bättre vatten

Efter snart sju års arbete med att förbättra vattenmiljön i vårt område går EU-projektet LIFE IP Rich Waters mot sitt slut. – För att ge exempel på resultat från de sju åren och sprida information om våra gemensamma vatten presenterar

Kalender

Inget evenemang hittades!