LIFE IP Rich Waters

LIFE IP Rich Waters bidrar med ny kunskap och bättre metoder för att tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar våra vatten. Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund. Tillsammans tar vi krafttag för bättre vatten!

Nyheter

Man i gul jacka står i en båt och tar upp ett cyliderformat föremål ur vattnet.

Vägledning om åtgärder mot internbelastning ute för synpunkter

Havs- och vattenmyndigheten har publicerat ett förslag till vägledning om åtgärder mot intern näringsbelastning i sjöar och kustvatten. Fram till den 15 mars 2021 finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Vägledningen om internbelastning är en del av Havs-

å-sträcka genom ett tidigt vårlandskap en solig dag

Viktig milstolpe: Hågaån får eget vattenråd

Hågaån, som slingrar sig väster om Uppsala och mynnar ut i Ekoln och Mälaren, har nu fått ett eget vattenråd. Vattenrådet är ett resultat av det arbete med åtgärder mot övergödning i avrinnesområdet som bedrivs inom LIFE IP Rich Waters.

En illustration över en damm där flera änder simmar runt. Kring dammen finns gröna växter. Runt dammen är det åkrar där flera jordbruksmaskiner arbetar. I bakgrunden syns skog i höstfärger, en vit byggnad och tre bilar.

”Det finns mycket man som lantbrukare kan göra mot övergödning”

Ett av våra största miljöproblem är övergödning och en viktig källa är jordbrukets läckage av näringsämnen. Men det finns flera åtgärder man som lantbrukare kan göra för att minska övergödningen. Läckaget av näringsämnen från jordbruket beror på flera faktorer och

Lärdomar och resultat

Häst och ryttare i paddock med skylt "Lurbo Ridklubb"

Ridskolans miljöarbete tog fart med hjälp av vattenplan

Hästars påverkan på övergödningen av sjöar och vattendrag har fått stor uppmärksamhet under senare tid. Framför allt har diskussionen rört kostnader för möjliga åtgärder och om och hur miljöhänsyn inom hästhållningen bör regleras. Många hästgårdar och ridanläggningar behöver konkret stöd

Kalender

Inget evenemang hittades!

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.