Vatten genom Bergslagen

Ett vattendrag som forsar fram över stora stenar i ett grönskande skogslandskap. I bakgrunden syns en bro.
Beskrivande text om fotografiet: Ett vattendrag som forsar fram över stora stenar i ett grönskande skogslandskap. I bakgrunden syns en bro.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av en professionell uppläsare

I Bergslagen flyter Lankälven genom gammelskogar och bruksmiljöer. Kvarndammar och små vattenkraftverk vittnar om människors strävan att med vattnets hjälp forma de nya industrierna som bidrog till hela landets välstånd.

I Södra Hyttan, ett par mil öster om Hällefors, dämdes vattnet upp för mer än trehundra år sedanför att producera järn. Men hyttans dammanläggning har hindrat fiskar från att vandra och leka uppströms. Med gemensamma lokala krafter revs uppdämningen år 2017. Lankälven släpptes återigen fri och öringen kan nu vandra i det flödande vattnet.

När vandringsvägar för fisk ska öppnas genom kulturmiljöer behöver olika intressen samlas kring en gemensam lösning. Södra Hyttan är ett exempel på hur den lokala brukshistorien kan flätas samman och berikas av ett fritt och livgivande vatten.