Ett hållbart båtliv för Mälaren

En silverfärgad motorbåt i närbild. Över vattenytan rör sig en stor borste över båtens sida. I förgrunden anas en annan borste genom ett mörkt vatten.
Beskrivande text av fotografiet: En silverfärgad motorbåt i närbild. Över vattenytan rör sig en stor borste över båtens sida. I förgrunden anas en annan borste genom ett mörkt vatten.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare

Båtägare har under lång tid målat sina båtar för att förhindra att havstulpaner, alger och musslor växer på båtbotten. Problemet är att många båtbottenfärger kan vara giftiga för hela vattnet. Gifter påverkar Mälarens djur- och växtliv, och utgör ett direkt problem för oss människor eftersom sjön försörjer oss med dricksvatten. Tidigare var det vanligt att båtbottenfärger innehöll organiska tennföreningar, TBT, som är hormonstörande. Det giftiga ämnet har varit förbjudet sedan 1989 men än idag kan vi uppmäta höga halter av TBT, särskilt i småbåtshamnar.

Ett hållbart alternativ till att använda giftiga färger är att i stället tvätta bort påväxt från sin båtbotten. Nu finns en båtbottentvätt i Kraftverkshamnen i Västerås, efter önskemål från lokala båtägare och båtklubbar. Båtbottentvätten möjliggör ett hållbart båtliv. Målet är att alla fritidsbåtar i kommunens hamnar inom några år ska ha giftfri botten.