Havet börjar i hagen

En stor brun häst med röd grimma och blått regntäcke i en hage. I bakgrunden finns en skogsdunge där flera träd har orangefärgade löv. En ung kvinna i långt hår, klädd i jeans och täckjacka, håller i grimskaftet och tittar på hästen. Hästen och kvinnan speglas i en vattenyta i förgrunden.
Beskrivande text av fotografiet: En stor brun häst med röd grimma och blått regntäcke i en hage. I bakgrunden finns en skogsdunge där flera träd har orangefärgade löv. En ung kvinna i långt hår, klädd i jeans och täckjacka, håller i grimskaftet och tittar på hästen. Hästen och kvinnan speglas i en vattenyta i förgrunden.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare

Vallentuna ridklubb har gjort en vattenvårdsplan och bland annat anlagt en damm som fångar upp fosfor från hagarna.

Hästen spelar en viktig roll i Sverige, både för fritid och näringsverksamhet. Men hästhållning kan påverka vattenmiljön negativt, då fosfor från hästarnas spillning rinner med regnvattnet från hagarna vidare ut i vattendrag, sjöar och hav.

Idag finns ungefär 330 000 hästar i Sverige. Hur mycket fosfor från spillningen som når vattendrag beror på hur hagarna ser ut, men en bedömning är att hästar står för mellan 5 och 15 procent av den totala fosformängden i våra sjöar och hav. Det förvärrar övergödningen.

Många hästgårdar och ridanläggningar vill förbättra sina hagar och värna om vattenmiljön. Ett sätt är att utveckla en vattenvårdsplan som ger en helhetsbild över risker och passande åtgärder.

För hästens, hagens och havets skull.