Våtmarken Erkan

Ett våtmarkslandskap med grästuvor som sticker upp ur vattnet i förgrunden. Morgondimman ligger som en band över landskapet och solen börjar stiga upp vid horisonten. I dimman kan vi se konturerna av två kor på bete.
Beskrivande text av fotografiet: Ett våtmarkslandskap med grästuvor som sticker upp ur vattnet i förgrunden. Morgondimman ligger som en band över landskapet och solen börjar stiga upp vid horisonten. I dimman kan vi se konturerna av två kor på bete.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av en professionell uppläsare

Förr var det vanligt att torrlägga våtmarker för att göra mer plats för ängar, åkrar och skog. Men vi behöver våtmarker – de hjälper oss att ta hand om vårt vatten. Nu har markägare och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund återskapat våtmarken Erkan i Kiladalen, hundra år efter att den dikades ut. Våtmarken saktar ner och hushåller med vattnet.

Vid höga flöden fylls våtmarken och vid låga flöden släpper den långsamt i väg vattnet igen. Om vårarna möts fiskar och fåglar här i ett myller av liv, och senare under säsongen när vattnet står lägre förvandlas marken till betesmark. Våtmarken renar vattnet från näring och på så sätt bidrar den till att minska övergödningen i Kilaån och Östersjön.

Erkan är ett levande exempel på hur våtmarker hyser en mångfald av funktioner som är värdefulla för både människa och natur.