Våtmarksparken renar vatten

En park sedd från luften med abstrakta, mjuka former i olika nyanser av grönt och grått. Det gröna är växtlighet i och vid två dammar. Det gråa är gångstigar och en bro som följer dammarnas former.
Beskrivande text om fotografiet: En park sedd från luften med abstrakta, mjuka former i olika nyanser av grönt och grått. Det gröna är växtlighet i och vid två dammar. Det gråa är gångstigar och en bro som följer dammarnas former.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare

Kapellbäcken är en av Västerås mest förorenade bäckar. I bäcken rinner dagvatten från Erikslunds shoppingcenter, E18 och Hacksta industriområde.

Västerås stad och Mälarenergi AB har anlagt en ny våtmarkspark för att rena Kapellbäckens vatten. I våtmarksparkens dammar sjunker partiklar till botten och fastnar, och näringsämnen tas upp av växter. När vattnet sedan leds vidare från våtmarksparken till Mälaren är det renat från upp till 60 procent av tungmetallerna och näringsämnena.

Våtmarksparken är multifunktionell – den fyller flera syften. Förutom att rena vattnet bildar den en viktig vattenmiljö för fåglar, insekter och växter. Här finns nu en rik vardagsnära naturmiljö för promenader och utflykter, och ett levande klassrum för skolklasser som kan komma riktigt nära det myllrande livet i vattnet.