Grindöppningar

Marken vid öppningen till rasthagar och beten blir ofta utsatt för extra mycket slitage eftersom hästarna ofta står och går där. Om marken blir hårt packad av tramp så ökar risken för att näring ska rinna iväg vid regn och om marken blir söndertrampad finns ingen vegetation som kan ta upp näringsämnena.  För att minska risken för söndertrampning kan man planera in flera öppningar till en hage och alternera mellan dem.

På Julmyra har man inga hagar med flera grindöppningar, men det är något man funderar på att ordna, eftersom flera av rasthagarna är upptrampade vid grindarna. Däremot är många grindöppningar stora nog för en traktor att köra igenom, vilket underlättar vid mockning och underhåll.

Med flera grindöppningar får marken välbehövlig vila från tramp eftersom att hästarna inte väljer att stå på bara en plats när de exempelvis väntar på att bli insläppta. Tänk dock på att många hästar ändå väljer att stå där de har nära stall eller andra hästar, så det kanske inte alltid löser problemet med slitage. Andra hästar går till det gamla grindhålet av vana. Ett sätt att få hästarna att vänja sig vid den nya öppningen kan vara att flytta vatten, mat eller saltstenar dit.

Enkelt och billigt

Åtgärden med fler grindöppningar för att minska näringsutsläpp från hästhagar kan vara en av de absolut enklaste och billigaste. Åtgärden kan vara bra att passa på att göra om man ändå ska byta stängsel eller stängsla in ett nytt område.

Målet är att se till att marken slits minimalt så att det finns vegetation på marken som kan samla upp den näring som annars riskerar att rinna från hagen till vattnet och att förhindra att marken blir hårt packad.

Ett annat alternativ är att hårdgöra ytan för att förhindra trampskador och skapa en yta som är lätt att mocka.