Kontakta oss

Projektledningen

LIFE IP Rich Waters leds och koordineras av länsstyrelsen i Västmanland. Här finns ett projektkontor med projektledare och personer som ansvar för ekonomi, uppföljning och kommunikation.

Kontaktuppgifter till projektledningen

Temasamordnare

Arbetet inom LIFE IP Rich Waters bedrivs inom fem större teman, som samlar närliggande delprojekt för erfarenhetsutbyte, lärande och utveckling av nya projekt. Varje tema har en samordnare.

Kontaktuppgifter till temasamordnarna

Delprojektledare

Inom LIFE IP Rich Waters pågår ett tjugotal delprojekt. Kontaktuppgifter till delprojektledarna finns på delprojektets egna sida under ingången Våra projekt. 

Kontaktuppgifter till delprojektledare