Lokalt engagemang i Kiladalen

Tre män och två kvinnor står tillsammans vid en å som rinner genom ett jordbrukslandskap. En kvinna i mörkt hår och röda kläder håller i en stor karta som de andra tittar på. Landskapet består av gröna fält, med skog i bakgrunden. Man ser även en ladugård längre bort där fälten tar slut.
Beskrivande text om fotografiet: Tre män och två kvinnor står tillsammans vid en å som rinner genom ett jordbrukslandskap. En kvinna i mörkt hår och röda kläder håller i en stor karta som de andra tittar på. Landskapet består av gröna fält, med skog i bakgrunden. Man ser även en ladugård längre bort där fälten tar slut.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av en professionell uppläsare

Vi delar alla samma vatten. Därför behöver ofta många personers tid, kraft och engagemang samlas bakom åtgärder för en bättre vattenmiljö. Det kan handla om våtmarker, dränering eller nya diken som påverkar flera markägare och lantbrukare längs med vattendrag. En öppen dialog och att ta in allas perspektiv och kunskap om platsen är avgörande – genom samverkan kan vi göra skillnad tillsammans.

I Kiladalen i Södermanland, som är en gammal jordbruksbygd, har vattendrag och sjöar stora problem med övergödning eftersom näring från åkrarna läcker till vattnet. Här har Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Södermanland tillsammans med markägare och lantbrukare gjort mängder av åtgärder för vattnet, som att minska erosionen genom att slänta av dikeskanter, bygga fosfordammar och återställa våtmarken Erkan. De har samlats kring ett gemensamt mål: bättre vatten i Kiladalens sjöar och vattendrag.