En limpa gödsel?

På Julmyra körs hästgödseln direkt från stallet till en gemensam gödselplatta för lagring tills det sprids på åkern. Men på vissa gårdar sker mellanlagring på en åker först.

En så kallad gödselstuka är en mellanlagring av fast gödsel på mark utomhus där gödseln läggs upp i en limpformad hög. Gödselstukan är till för kompostering eller tillfällig lagring.

Det får inte uppstå föroreningar av yt‑ eller grundvatten eller olägenheter för de som bor i närheten av gödsel­stukan. I de flesta fall behöver du inte anmäla gödsel­stukan till kommunen, men kontakta ändå din kommun för råd och information om vad som gäller.

Kompostera i gödselstuka

Med komposterad hästgödsel menas att strö och gödsel har börjat att brytas ned av de bakterier och mikroorganismer som finns i hästgödseln. För att det ska ske krävs vatten och syre.

Det går att kompostera hästgödseln på 2-3 månader om man gör det aktivt under gynnsamma förhållanden och bearbetar gödseln med maskiner, men oftast tar det längre tid.

Syftet med att stallgödsel ska komposteras/brinna är att öka mängden tillgänglig näring för växterna. I färsk gödsel är endast en liten mängd näring tillgängligt för växterna att ta upp.


Tips på mer information

Miljösamverkan Värmlands information om stuka

Jordbruksverkets information om att lagra gödsel