Växter tar hand om miljögifter

Bilden är tagen upp mot himlen. Vi är omgivna av höga växter med små gröna blad. Växternas stammar, grenar och blad täcker hela bilden men vi skymtar himlen och solen som lyster igenom det täta bladverket.
Beskrivande text om fotografiet: Bilden är tagen upp mot himlen. Vi är omgivna av höga växter med små gröna blad. Växternas stammar, grenar och blad täcker hela bilden men vi skymtar himlen och solen som lyster igenom det täta bladverket.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av en professionell uppläsare

I Sverige finns många gamla soptippar som – trots att de inte används längre – fortsätter att läcka ut metaller och andra miljögifter till våra vatten. En av landets alla gamla deponier finns i Älvkarleby. Här provar Älvkarleby kommun och företaget Bioremed AB att rena det förorenade området genom att plantera salix, ett snabbväxande videträd, på deponin. Den första skörden visade att salixens rötter, stammar och blad tar upp giftiga ämnen – bland annat PFAS – från marken.

Allt vatten rör sig i ett slutet kretslopp inom området. Lakvattnet från deponin leds ut i två dammar där det sedan återanvänds för att vattna salixen, och så går det runt, runt.

Genom att skörda och förbränna salixen kommer deponin att kunna saneras på sikt och under tiden skyddas bäcken från de miljögifter som tidigare rann vidare ut i Östersjön.