Fiskvandring genom historisk miljö

En å i en stadsmiljö med en grönskande park på ena sidan och en trottoar och ett torg på andra sidan. I ån finns en nedsänkt ränna där vatten faller ned från huvudfåran. I rännan forsar vattnet fram, i kontrast mot den stilla vattenspegeln i ån. Några personer går på trottoaren. En man håller upp sin mobiltelefon och ser ut att ta en bild på ån. I bakgrunden syns en stor röd byggnad med en svensk flagga på taket. Det är en solig dag där träden i parken står i gula och orangea höstfärger.
Beskrivande text om fotografiet: En å i en stadsmiljö med en grönskande park på ena sidan och en trottoar och ett torg på andra sidan. I ån finns en nedsänkt ränna där vatten faller ned från huvudfåran. I rännan forsar vattnet fram, i kontrast mot den stilla vattenspegeln i ån. Några personer går på trottoaren. En man håller upp sin mobiltelefon och ser ut att ta en bild på ån. I bakgrunden syns en stor röd byggnad med en svensk flagga på taket. Det är en solig dag där träden i parken står i gula och orangea höstfärger.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare

Turbinhuset i centrala Västerås vittnar om stadens rika industrihistoria och etableringen av ASEA för över hundra år sedan. Men samtidigt har kraftverksdammen, som fortfarande producerar el, hindrat fiskar från att vandra uppströms från Mälaren till Svartån.

När Mälarenergi AB och Västerås stad skulle öppna upp Svartån för fiskarnas vandring krävdes stor omsorg för att värna om kulturmiljön. Invid vattenkraftsverkets fall finns nu en lång sluttande passage, där vattnet får forsa och flöda fritt. Här har ål och asp, gädda och flodnejonöga simmat upp för att leka i Svartån.

Den 180 meter långa faunapassagen ses som gott exempel på hur vi kan värna om kultur och natur samtidigt. Den tilldelades Arkitekturpriset i Västmanland år 2020 med motiveringen: ”utan att störa platsens estetiska och kulturhistoriska värden […] lyfter och förädlar faunapassagen omgivningen genom sitt spel med vattnets egenskaper.”