Mer kunskap om Mälarens vatten

Ett rör med metallbotten i närbild under vattnet. Ovanför vattenytan skymtas en båt. Vattnet är grönbrunt och solens strålar tränger ned i övre delen av bilden.
Beskrivande text om fotografiet: Ett rör med metallbotten i närbild under vattnet. Ovanför vattenytan skymtas en båt. Vattnet är grönbrunt och solens strålar tränger ned i övre delen av bilden.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare

Mälaren är Sveriges tredje största sjö. Härifrån får cirka 2,5 miljoner människor sitt dricksvatten. Vi har ett ansvar att värna och skydda miljön så att även framtida generationer har rent vatten att dricka.

Mälarens vattenvårdsförbund gör ett viktigt arbete med att ta prover och analysera vattnet. Man har bland annat mätt rester av nikotin, PFAS och läkemedel. Halterna varierar över årstiderna – det finns till exempel högre koncentrationer av läkemedel mot depression under hösten och allergimediciner på våren. Våra reningsverk är inte utformade för att rena bort läkemedelsrester eller PFAS-ämnen. Även om en del fångas upp rinner ändå betydande mängder vidare till Mälaren. Något som oroar är den så kallade cocktaileffekten – vad som händer när olika ämnen samverkar. Låga halter av enstaka ämnen kanske inte gör så stor skada. Men hur flera ämnen tillsammans påverkar miljön och livet i vattnet, det vet vi inte än. Med hjälp av forskare försöker Mälarens vattenvårdsförbund ta reda på mer om det.