Placering av vatten, saltstenar och foder

På Julmyra utfodras de flesta hästarna inte hagarna, men i de fall de får sin mat i hagen tas foderspillet reda på i samband med mockning av hagarna. Ett problem att lösa i framtiden är att det blir upptrampat där hästarna dricker vatten.

Hur mycket, vad och var hästar utfodras påverkar naturligtvis näringsläckaget. Områden vid vattenhoar, saltstenar och utfodringsplatser utsätts för extra mycket slitage.

En brun häst som äter ur en brun hink.
Fundera noga över hur du placerar utfodringsplatsen.

Vid vattenskålen finns risk för läckage vilket ger en ytterligare påfrestningar för marken, och vid utfodringsplatser blir det ofta en extra näringspåverkan. Det är därför viktigt att fundera noga över placeringen av dessa.

Målet är att se till att marken slits minimalt så att det finns vegetation på marken som kan samla upp den näring som annars riskerar att rinna från hagen till vattnet, eller att placera mat och vatten på en yta som är förberedd för att hantera tramp och spill. 

Ofta spelar praktiska aspekter roll som exempelvis var det finns vattenkran eller att man kan komma åt att lägga ut foder på ett smidigt sätt. Använd en foderhäck som är gjord för ändamålet och som minimerar hästarnas chanser att sprida ut foder och trampa ner det. Ställ foderhäcken på hårdgjord yta eller mark som tål hög belastning. Om det finns värdefull flora i din hage, ställ inte foderhäcken där eftersom det skadar den biologiska mångfalden.

Undvik överutfodring och foderspill

En väldigt viktig aspekt när det gäller foder är att inte ge hästarna mer mat än vad det behöver, att optimera deras foderstat. Att överutfodra är dyrt, dåligt för hästen och dåligt för miljön.

Hästens foder innehåller näring som kan läcka ut om det inte äts upp av hästen. Hästen bör därför inte få mer foder ute än vad den äter upp under dagen. Målet är att se till att endast det foder som äts upp varje dag läggs ut, och att inget foderspill sker.  Det är viktigt att överblivet eller nedtrampat foder tas bort, dels för att undvika näringsläckage, dels för att undvika att hästen blir sjuk av dåligt foder.

Dessa åtgärder för att minska näringsutsläpp från hästhagar kan vara bland de absolut enklaste att genomföra, och de är ofta billiga.


Tips på mer information

www.hastsverige.se: Utfodring utomhus

www.hastsverige.se: Fryser hästar på vintern?