Vatten för alla i Gottsunda dagvattenpark

En å i en stadsmiljö med en grönskande park på ena sidan och en trottoar och ett torg på andra sidan. I ån finns en nedsänkt ränna där vatten faller ned från huvudfåran. I rännan forsar vattnet fram, i kontrast mot den stilla vattenspegeln i ån. Några personer går på trottoaren. En man håller upp sin mobiltelefon och ser ut att ta en bild på ån. I bakgrunden syns en stor röd byggnad med en svensk flagga på taket. Det är en solig dag där träden i parken står i gula och orangea höstfärger.
Beskrivande text av fotografiet: En smal gångbro längs en damm i parkmiljö. En blå himmel speglar sig i vattnet och i bakgrunden syns stora lövträd. En buss som skymtar fram vittnar om parken ligger nära en väg.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av en professionell uppläsare

Dagvatten från flera bostadsområden rinner genom den nya dagvattenparken i Gottsunda som Uppsala kommun har anlagt. Här renas vattnet från näringsämnen, olja och tungmetaller innan det rinner vidare i Hågaån och ut till Mälaren.

Dagvattenparken får både natur och människa att må bra. Insekter, grodor och fåglar lockas av vattnet. Stigar, spänger och bryggor bjuder in till en rik och vardagsnära naturmiljö för promenader och uteliv invid vattenspegeln. Här går det att komma riktigt nära livet i vattnet och därför är dagvattenparken också en värdefull resurs för skolor och fritidsverksamhet kring vatten och miljö.

Gottsunda dagvattenpark är multifunktionell på riktigt – med vattenrening, biologisk mångfald och berikad närmiljö. Politiker i Uppsala kallar det ”stadsutveckling i framkant”!