Fria vatten för Mälarens fiskar

En stadsmiljö sedd uppifrån. Staden ligger vid en sjö och delas på mitten av en brunfärgad å. Det är tät bebyggelse med en större väg, gator och en järnväg. Vid ån finns träd och gröna gräsytor. Vid sjön syns ett hamnområde med många fritidsbåtar och två större bostadsområden med höga flerbostadshus.
Beskrivande text av fotografiet: En stadsmiljö sedd uppifrån. Staden ligger vid en sjö och delas på mitten av en brunfärgad å. Det är tät bebyggelse med en större väg, gator och en järnväg. Vid ån finns träd och gröna gräsytor. Vid sjön syns ett hamnområde med många fritidsbåtar och två större bostadsområden med höga flerbostadshus.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare

Vattendrag har alltid haft stor betydelse för människor. Många svenska städer växte fram kring bäckar, åar och älvar som var viktiga för transport, elförsörjning och andra verksamheter som drivits med hjälp av vattnets kraft.

Genom Västerås rinner Svartån, som med sitt strömmande vatten är ett av de viktigaste vattendragen för fiskar och andra djur som lever i Mälaren. Faunapassagen som byggdes 2018 leder vatten förbi kraftverksdammen och öppnar upp livsmiljön för Mälarens över 30 olika fiskarter. Nu kan de simma uppströms i ån och leka. Redan under första året fångades över 800 fiskar på bild i fiskräknarens kamera – bland annat den rödlistade aspen som kan bli hela 120 cm lång.

Idag har vi större förståelse för hur viktiga strömmande vattendrag är för livet i vattnet och den biologiska mångfalden. Att öppna upp vandringsvägar gör stor skillnad och dessutom skapar det forsande vattnet ett nytt, levande inslag i stadens miljö.