Klarare vatten i Norrviken

En sjö i genomskärning. Under vattenytan syns gröna och bruna växter. Ovanför vattenytan kommer en kvinna paddlande i en kanot. Det börjar skymma. Himlen är svagt rosafärgad och vattnet är mörkt och lugnt.
Beskrivande text av fotografiet: En sjö i genomskärning. Under vattenytan syns gröna och bruna växter. Ovanför vattenytan kommer en kvinna paddlande i en kanot. Det börjar skymma. Himlen är svagt rosafärgad och vattnet är mörkt och lugnt.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare

I flera decennier har näringsämnen, främst fosfor, från bland annat industri och jordbruk runnit ner och lagrats på botten i sjön Norrviken. Fosforn orsakar övergödning.

Övergödningen leder till att stora mängder mikroskopiska alger bildas och färgar vattnet grönt om somrarna. När mikroalgerna sedan dör och bryts ner blir det syrebrist på sjöbotten. Och det gör att ännu mer fosfor släpps lös i vattnet – man kan säga att sjön övergöder sig själv.

Sollentuna och Upplands Väsby kommuner har hjälpt sjön att bryta den här negativa spiralen av övergödning. Genom att injicera bottnen med aluminiumklorid, ett salt som används vid rening av dricksvatten, blir sjöns naturliga processer snabbare och fosforn binds fast i sjöbotten. Norrviken återfår sin balans. Redan ett år efter behandlingen är vattnet mycket klarare och den som badar kan nu se sina egna fötter på botten. Sjön har stor betydelse för alla som bor i närheten och många har uttryckt sin glädje över Norrvikens förbättrade vattenmiljö.