Nystart för sjön Öljaren

En man med kort hår och mustasch, klädd i reflexjacka och flytväst, står på en båt i en sjö. Han håller ena handen på en ratt och har blicken fäst framåt. Vattnet är nästan svart och himlen täckt av mörka moln. I förgrunden finns en metallställning och i bakgrunden syns en flotte med en vit byggnad på.
Beskrivande text av fotografiet: En man med kort hår och mustasch, klädd i reflexjacka och flytväst, står på en båt i en sjö. Han håller ena handen på en ratt och har blicken fäst framåt. Vattnet är nästan svart och himlen täckt av mörka moln. I förgrunden finns en metallställning och i bakgrunden syns en flotte med en vit byggnad på.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare

Sjön Öljaren i Södermanland har sedan länge stora problem med övergödning och algblomning. Det finns nästan inget liv alls på sjöns botten. Övergödningen orsakas av att gammal näring släpps lös från botten, så kallad internbelastning.

För att hjälpa sjön har Katrineholms kommun provat att lågflödesmuddra. Med slangar från en ponton ute på sjön sugs de översta lagren av bottensedimentet upp och renas i flera steg uppe på land. Det näringsrika sedimentet som blir kvar kan användas som gödning på åkermark och på så sätt komma tillbaka in i ett positivt kretslopp. Det renade vattnet pumpas till ett dike som rinner tillbaka ut i Öljaren.

Förhoppningen är att Öljaren ska återfå sin naturliga balans, med klart vatten och ett rikt växt- och djurliv i sjön.