Båtelfiske i Hjälmaren (dag)

En man med skägg, klädd i flytväst står böjd och håller fram en genomskinlig plastlåda. Lådan är fylld med vatten och många mindre små fiskar. Bakom mannen står en blond kvinna med flätor, beige byxor och flytväst. Hon håller också i en plastlåda med fiskar. De står på en båt i en stor sjö. Himlen är täckt av moln och bakom sjön syns en skog.
Beskrivande text av fotografiet: En man med skägg, klädd i flytväst står böjd och håller fram en genomskinlig plastlåda. Lådan är fylld med vatten och många mindre små fiskar. Bakom mannen står en blond kvinna med flätor, beige byxor och flytväst. Hon håller också i en plastlåda med fiskar. De står på en båt i en stor sjö. Himlen är täckt av moln och bakom sjön syns en skog.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare

Hjälmaren är en av Europas största sjöar med övergödningsproblem. Sjöns ekosystem är ur balans. En tänkbar lösning för att minska mängden näring i vattnet skulle kunna vara ett så kallat reduktionsfiske. Det innebär att vi fångar stora mängder vitfisk, som mört och braxen, som är fiskar som annars ökar övergödningen. Med ett ökat siktdjup och mindre vitfisk i vattnet gynnas de stora rovfiskarna, som gädda, gös och abborre.

Det här skapar en ny, mer naturlig balans i ekosystemet.

Eftersom Hjälmaren är utpekad som riksintresse för yrkesfiske är det viktigt att ta reda på hur ett reduktionsfiske skulle påverka förutsättningarna för fisket. Genom båtelfiske – en ofarlig metod där fisken bedövas – kan man ta prover, mäta och väga fisken och sedan beräkna vilka, hur många och hur stora fiskar som faktiskt finns i sjön. Med den kunskapen får vi bättre förutsättningar att minska övergödningen i Hjälmaren.