Stora ytor – små problem

På Julmyra står hästarna oftast i mindre paddockar och rasthagar eftersom hästarna är tävlingshästar. Detta ställer höga krav när man anlägger hagar och skötsel av hagar.

Ett av sätten att minska problem med näringsläckage i hästhagar är se till att ha nog med yta för sina hästar.

I hagar ansamlas näringsämnen då det som hästarna äter återförs till marken tillsammans med eventuellt näringsöverskott från tillskottsfoder som hö och kraftfoder. Fosfor ansamlas därför från år efter år.

I en studie har man funnit att den tillförda mängden fosfor i hästhagar kan vara 60 kg per hektar, vilket kan jämföras med den tillåtna mängden för åkermark som är 22 kg per hektar.

Läckaget från hästhagar kan uppgå till hela 1,1 kg fosfor per hektar, vilket kan jämföras med medelläckaget från åkermark som är 0,4 kg fosfor per hektar (Parvage, 2010).

Ett av sätten att minska problem med näringsläckage är se till att ha nog med yta för sina hästar. Rekommendationen är att ha högst 2- 3 hästar per hektar i rasthagar. (Parvage, M.M., Kirchmann H., Kynkäänniemi P., Ulén B. (2011).)

Rekommendationen är att ha högst 2- 3 hästar per hektar i rasthagar.

Tips på mer information

För många hästar sliter på betet