Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen i Västmanlands län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur richwaters.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från richwaters.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift, kontakta oss via telefon eller e-post:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, fyll i vårt formulär så att vi får veta att problemet finns.

Fyll i formuläret Lämna synpunkter på webbplatsen

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1

Om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1

Innehåll som inte uppfyller kraven för tillgänglighet

  • Våra publikationer publiceras i htmlformat. Visst innehåll, till exempel tabeller och grafer, visas ibland som bilder och saknar eller har bristfälliga textalternativ.
  • Vi arbetar med att förbättra tillgängligheten för samtliga publikationer.
  • Alt-texter saknas för vissa bilder.
  • Videoklipp publicerade före den 23 september 2020 saknar syntolkning.
  • När man navigerar med tangentbord i kalendern är det vissa element som inte markeras vid fokus.
  • Sökrutan i sidhuvudet markeras inte tydligt vid fokus då man tabbar till fältet.
  • Webben innehåller kod som inte följer webbstandarder och som inte validerar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av richwaters.se. Den senaste bedömningen gjordes den 25 juli 2022. Webbplatsen publicerades den 17 juni 2020. Redogörelsen för tillgänglighet uppdaterades den 25 juli 2022.