Projektutveckling

Inom LIFE IP Rich Waters genomför vi ett 20-tal konkreta åtgärder för bättre vattenmiljö. Dessa aktiviteter är viktiga – men inte tillräckliga. För att få till stånd märkbara förbättringar i vattenmiljöerna måste åtgärderna mångfaldigas. Våra projekt måste ge ringar på vattnet.

Vi stöttar ditt vattenprojekt!

Genom Rich Waters mobiliserar vi därför mer resurser till arbetet för bättre vatten. Det gör vi genom att stödja nya insatser, så kallade kompletterande projekt (complementary actions på engelska). Kompletterande projekt bidrar liksom Rich Waters till att genomföra Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, men finansieras av andra källor. Det kan vara EU-pengar, nationella fonder (till exempel LOVA och LONA) eller andra medel. Du kan inte söka pengar direkt från Rich Waters men däremot kan vi hjälpa till med kontakter, ansökningar och stöd till projektutveckling. 

Här får du stöd och inspiration i arbetet med att utveckla ett vattenprojekt!

En allé i stadsmiljö som är mycket översvämmad.

Sök bidrag för klimat- och vattenåtgärder

Det finns ett starkt samband mellan klimat- och vattenfrågor. Den globala uppvärmningen tar sig uttryck i förändrade nederbörds- och flödesmönster och därmed föränderliga förutsättningar för

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.