Det viktiga grundvattnet

En man sträcker ned armen under en vattenyta. Det är ett grunt vatten som syns i genomskärning med skog i bakgrunden. Mannen är klädd i rutig skjorta och har en blå handske på handen. Han håller en vit plastflaska under vattenytan. En luftbubbla från flaskan visar att den fylls med vatten. Vattnet är klart men bottnen är brun-röd med vissna löv, pinnar och stenar.
Beskrivande text om fotografiet: En man sträcker ned armen under en vattenyta. Det är ett grunt vatten som syns i genomskärning med skog i bakgrunden. Mannen är klädd i rutig skjorta och har en blå handske på handen. Han håller en vit plastflaska under vattenytan. En luftbubbla från flaskan visar att den fylls med vatten. Vattnet är klart men bottnen är brun-röd med vissna löv, pinnar och stenar.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av professionell uppläsare

Grundvattnet tränger upp genom marken och bildar en källa som är rik på järn. Källan, som är belägen i södra Stockholmsområdet, är naturligt rostfärgad på grund av järnbakterierna. Vi tar prover för att hålla koll på grundvattnets kvalitét.

Grundvattnet är det vatten som fyller ut alla hålrum i marken, mellan grus och sten och i sprickor i urberget. Regn och snö sipprar långsamt genom jordlagren som filtrerar och renar vattnet.

Det är från grundvattnet vi hämtar mycket av vårt dricksvatten. Grundvattnet rinner också vidare och fyller på sjöar och vattendrag. Men det finns orosmoln. Många av våra bästa grundvattenmagasin finns på platser som är hårt urbaniserade och exploaterade. Ofta ligger dessutom miljöfarliga deponier i närheten. Därför är det väldigt viktigt att hålla koll på grundvattnet. Genom att ta prover och göra analyser kan vi upptäcka miljögifter som tungmetaller, PFAS, bekämpningsmedel och oljeföroreningar.

Provresultaten hjälper oss att spåra var föroreningarna kommer ifrån och sätta in åtgärder. Att till exempel hitta koffein och sötningsmedel i grundvattnet kan tyda på läckande avloppsledningar. Inget nytt vatten kan skapas. Därför måste vi vara noggranna att ta hand om det enda vatten vi har.