Minskad övergödning från hästgårdar

Hästen spelar en viktig roll på landsbygden, både som fritidsintresse och näringsverksamhet. Men fel placering av hästhagarna kan innebära att vattenmiljön påverkas negativt, när fosfor och andra näringsämnen läcker från spillningen och bidrar till övergödning.

På Julmyra Horse Center, en stor trav- och ridanläggning i Heby kommun, finns ett tiotal stall och cirka 225 hästar. Gården har en vision om att fördubbla antalet hästar under de närmaste åren utan att det blir en belastning för de närliggande vattendragen. Inom Rich Waters genomför gården därför en rad åtgärder för att minska näringsläckaget. Det handlar bland annat om att mocka i hagarna, förbättra och underhålla diken och anlägga fosfordammar för att förbättra hanteringen av dagvatten.

De fysiska åtgärderna gjordes under våren och sommaren 2017. Nu utvärderas resultaten, bland annat med hjälp av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Tillsammans med Heby kommun tar Julmyra Horse Center fram informationsmaterial för att sprida metoderna till hästägare över hela landet.

Här är åtgärderna

Följ med till Julmyra Horse Center!

I en film från mars 2021 guidar Carin Barrsäter från Julmyra Horse Center oss runt gården och berättar mer om några av de åtgärder som är gjorda.

Kan hästnäringen rädda Östersjön?

I Sverige finns idag fler hästar än mjölkkor och näringsläckaget från hästgårdar bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag. Frågan har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. Men vad har egentligen hänt? Vems är ansvaret och vilka lösningar finns? Under Östersjödagarna vid Almedalsveckan 2022 deltog LIFE IP Rich Waters på seminariet Kan hästnäringen rädda Östersjön? Här kan du ta del av seminariet i efterhand!

Läs mer om projektet

Medverkande parter

Kontaktpersoner

En kvinna med långt mörkblont hår i fläta, solglasögon på huvudet och lila fleecejacka.
Carin Barrsäter, Julmyra Horse Center
En kvinna med svart tröja, halsband och ett par glasögon på huvudet.
Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen i Uppsala län