Minskad övergödning från hästgårdar

Hästen spelar en viktig roll på landsbygden, både som fritidsintresse och näringsverksamhet. Men fel placering av hästhagarna kan innebära att vattenmiljön påverkas negativt, när fosfor och andra näringsämnen läcker från spillningen och bidrar till övergödning.

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. Metoden vänder sig till rådgivare och hästhållare som vill ta ett helhetsgrepp om miljön och minska risken för näringsläckage till sjöar, vattendrag och kustvatten.

Här kan du läsa mer om vattenvårdsplaner för hästgårdar

I ett annat delprojekt har Julmyra Horse Center, en stor trav- och ridanläggning i Heby kommun, genomfört en rad åtgärder för att minska näringsläckaget. Det handlar bland annat om att mocka i hagarna, förbättra och underhålla diken och anlägga fosfordammar för att förbättra hanteringen av dagvatten. Åtgärderna gjordes under våren och sommaren 2017. Nu utvärderas resultaten, bland annat med hjälp av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Tillsammans med Heby kommun har Julmyra Horse Center tagit fram beskrivningar av olika åtgärder på hästgårdar. 

Här är åtgärderna

Följ med till Julmyra Horse Center!

I en film från mars 2021 guidar Carin Barrsäter från Julmyra Horse Center oss runt gården och berättar mer om några av de åtgärder som är gjorda.

Kan hästnäringen rädda Östersjön?

I Sverige finns idag fler hästar än mjölkkor och näringsläckaget från hästgårdar bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag. Frågan har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. Men vad har egentligen hänt? Vems är ansvaret och vilka lösningar finns? Under Östersjödagarna vid Almedalsveckan 2022 deltog LIFE IP Rich Waters på seminariet Kan hästnäringen rädda Östersjön? Här kan du ta del av seminariet i efterhand!

Läs mer om projektet

Medverkande parter

Kontaktpersoner

En kvinna med långt mörkblont hår i fläta, solglasögon på huvudet och lila fleecejacka.
Carin Barrsäter, Julmyra Horse Center
En kvinna med svart tröja, halsband och ett par glasögon på huvudet.
Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen i Uppsala län