Julmyra Horse Center prisas för miljöarbete

Julmyra Horse Center vinner Lövsta Future Challenge Hållbarhetspris 2020. Julmyra får priset för sitt arbete inom LIFE IP Rich Waters, med åtgärder för att minska näringsläckage från hästgården till omgivande vattendrag och sjöar.

Lövsta Future Challenge är en satsning på svensk ridsport, som drivs med stöd av bland annat företagsledaren Antonia Ax:son Johnson. Sedan 2016 delar man ut ett årligt pris för att uppmuntra och lyfta fram hållbarhet inom hästnäring och ridsport.

– Genom vårt pris vill vi lyfta alla sorters initiativ och lösningar som kan inspirera andra.  För det är ju så; ingen kan göra allt men alla kan göra något, säger Alexandra Mörner, ordförande i juryn för LFC Hållbarhetspris.

Priset delades ut till Julmyra Horse Center under Gothenburg Horse Show i lördags, den 22 februari. Priset inkluderar ett ekonomiskt bidrag på 10 000 kronor för att gården ska kunna fortsätta att utveckla sitt hållbarhetsarbete samt fortsätta inspirera andra gårdar att arbeta med att minska sitt näringsläckage.

I ett pressmeddelande lyfter Lövsta Future Challenge fram Julmyra Horse Centers arbete inom LIFE IP Rich Waters och det lyckade samarbetet med Heby kommun för att aktivt minska näringsläckaget från hästgårdar.

Juryns motivering

Sedan 2011 har Julmyra Horse Center arbetat aktivt med olika förbättringar för att minska näringsläckaget från hästgödslet. Genom sitt samarbete med myndigheter, gårdar och stallar är Julmyra Horse Center ett viktigt exempel och en fantastiskt god förebild för hur hästgårdar kan arbeta med att minska näringsläckaget och hindra övergödning i närliggande vattendrag. Genom att delta på seminarier och ta emot studiebesök delar de med sig av värdefulla erfarenheter, lärdomar och goda exempel till andra i hästnäringen. Tillsammans kan vi kraftsamla för att lösa gödselutmaningen. I den ambitionen är Julmyra Horse Center ett viktigt lok.

Läs mer om Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris

Läs mer om priset i tidningen Ridsport

Läs mer om arMinskad övergödning från våra hästgårdarbetet mot näringsläckage från hästgårdar inom LIFE IP Rich Waters