Uppmärksammat arbete med vattenvård på ridskola

Vallentuna ridskola var en av åtta hästanläggningar i fem kommuner som ingick i projektet Kommunala åtgärder för att minska hästars påverkan på övergödning åren 2021–2022. Projektet genomfördes av Ecoloop, med stöd av LIFE IP Rich Waters och Mälarens vattenvårdsförbund. Nu har SVT besökt ridskolan för ett reportage om miljöarbetet.

Förutom konkreta åtgärder på anläggningarna har de medverkande gårdarna träffats för att utbyta kunskap och erfarenheter. En del av resultatet har använts för att färdigställa metoden för vattenvårdsplanering på hästgård.

I Vallentuna kommun handlade det lokala projektet om att genomföra åtgärder på Vallentuna ridskola, en ridskola med 52 hästar. Vallentuna ridskola ligger inom Oxundaåns avrinningsområde där det finns cirka 400 hästar, vilket gör det till ett prioriterat område för åtgärder.

Vallentuna ridskola hade sedan tidigare en vattenplan. Den kunde användas som underlag till LOVA-ansökan för att finansiera åtgärder som att anlägga en sedimentationsdamm, dränera hage och anlägga diken.


Se SVT:s inslag om miljöarbetet på Vallentuna ridskola: Hästgårdsägaren om algblommningen: ”Fick dåligt samvete” | SVT Nyheter

Se SVT:s intervju med Emma Lennmo, Länsstyrelsen i Stockholm, om LIFE IP Rich Waters metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar: Orsaken till algblomning det talats tyst om: Hästbajs | SVT Nyheter

Läs mer om vattenvårdsplanering på hästgård

En blond kvinna i blå skjorta som klappar en brun häst i en hage