Vattnets grumlighet ger svar om fosforläckage

Hur vet vi vilken effekt åtgärderna mot övergödning har? Inom Rich Waters testar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ett sätt att mäta mängden lera i vattnet för att kunna beräkna fosforläckage.

Sensor i Julmyraån.

Fosfor är ofta bundet till lerpartiklar. I samband med regn och snösmältning kommer fosforn ut i vattnet i ett ojämnt flöde, vilket gör det extra svårt att fånga upp och mäta. Nu testar Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, ett sätt att mäta mängden lera i vattnet och på så sätt kunna beräkna fosforläckaget.

Inom projektet har sensorer placerats ut i Hågaån, Julmyrabäcken och Kilaån för att kontinuerligt mäta bland annat grumligheten i vattnet (så kallad turbiditet). Informationen används sedan för att uppskatta effekterna av de åtgärder som Rich Waters genomför i Julmyra, Hågaån och Nyköpingsåarna.


Kontakt:

Jens Fölster, SLU, jens.folster@slu.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.