Camilla Winqvist utsedd att vara med i regeringens utredning om övergödning

Övergödning är fortsatt ett stort problem för svenska sjöar, kuster och hav. Just nu pågår en statlig utredning för att säkerställa fler effektiva åtgärder mot övergödning och att det lokala engagemanget stärks. Camilla Winqvist, miljöstrateg i Heby kommun och en av de som är med och bidrar i LIFE IP Rich Waters, är utsedd av regeringen att delta i utredningsarbetet.

Camilla Winqvist är aktiv inom LIFE IP Rich Waters i arbetet med Julmyra Horse Center.

– Att vara med i expertgruppen är en fantastisk chans att få förmedla många års samlade tankar och kunskap från det lokala åtgärdsarbetet. Speciellt roligt är det att få vara med och lyfta fram frågan om hästnäringen eftersom vi arbetat med den frågan på flera olika sätt i Heby kommun, säger Camilla Winqvist.

​Den 30 september hölls ett möte på Julmyra Horse Center där Håkan Wåhlstedt (särskild utredare) och Fredrik Holstein (sekreterare) från den statliga utredningen deltog, tillsammans med flera aktörer från bland annat kommuner och lokala sjöföreningar.

– Syftet med dagen var dels att visa upp Julmyras arbete med att förbättra anläggningen vad gäller vattenkvalitet, dels att diskutera några av utredningens frågor med våra lokala aktörer. Carin Barrsäter passade på att berätta mer om vad de har gjort på Julmyra Horse Center inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Det blev verkligen bra diskussioner och en givande dag för oss alla som var med, säger Camilla Winqvist.

Regeringens utredare och lokala aktörer träffades på Julmya Horse Center den 30 september.

Om Julmyra Horse Center

Julmyra Horse Center är en träningsanläggning utanför Morgongåva i Heby kommun som genom att göra flera konkreta åtgärder minskar övergödningen från gården. Det handlar bland annat om att flytta stängsel, anlägga aktiva skyddszoner och bygga fosfordammar för att förbättra hanteringen av dagvatten. Idag är gården en demonstrationsgård och tar regelbundet emot studiebesök och ger föreläsningar.

Om regeringens utredning

Utredningen ska bland annat:

  • föreslå nya eller förstärkta styrmedel som leder till ökad användning av lokalt anpassade, kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning
  • utreda och lämna förslag på hur minskad förbrukning av kväve och fosfor kan stimuleras
  • utreda förutsättningarna för att återföra näringsämnen från kustvatten och sjöar till land för att minska övergödningen
  • lämna förslag till etappmål som bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning samt målen om rent vatten, minskade havsföroreningar och hållbart skogsbruk i Agenda 2030.

Utredningen ”Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete” ska presenteras senast den 28 februari 2020.

Om utredningen på regeringens webbplats