Havet börjar i hagen – utbildningsmaterial om hästar och vattenmiljö för naturbruksgymnasiet

Författare: Linda Kjellberg, Ridskolan Strömsholm/LIFE IP Rich Waters 2024
Illustration med tre hästar i en hage och texten Havet börjar i hagen

Hästen och vår vattenmiljö är ett utbildningsmaterial för gymnasieskolan, med fokus på naturbruksgymnasiet. Materialet kan användas inom kurser som biologi, entreprenörskap/företagsekonomi och naturbruk (alla inriktningar) och inom kurserna djurhållning och hästkunskap (inriktning häst/ridning).

Målet med utbildningsmaterialet är att skapa en större förståelse för hästars påverkan på miljön, och framför allt vatten, vilket ansvar som ligger på hästhållaren och vad man kan tänka på för att minska påverkan.

Utbildningsmaterialet är uppdelat i tre moduler, som passar olika kurser. Det består av lärarhandledning med filmer och presentationer, studiematerial för elever och förslag på diskussionsfrågor och praktiska övningar.

Materialet är framtaget av Linda Kjellberg, agronomie doktor, huvudlärare i hästkunskap och miljösamordnare på Ridskolan Strömsholm, med stöd av en referensgrupp med experter från Länsstyrelsen i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Hästnäringens Nationella Stiftelse. Arbetet har gjorts inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Modul 1. Vår vattenmiljö

Detta undervisningsavsnitt innehåller en teoretisk och en praktisk övning som kan genomföras efter varandra eller separat. Övningarna kan under läsåret 2024/25 genomföras inom kurserna Biologi 1 och Naturbruk och från och med läsåret 2025/26 inom Naturbruk nivå 1 (se kursmål i pdf). 

Undervisningsavsnittet anknyter till följande mål för Agenda 2030:

 • Mål 3 – God hälsa och välbefinnande
 • Mål 6 – Rent vatten för alla
 • Mål 14 – Hav och marina resurser
 • Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Modul 2. Hästhållning och hagar

Detta undervisningsavsnitt innehåller en teoretisk och en praktisk övning, som kan genomföras efter varandra eller separat. Övningarna kan under läsåret 2024/25 genomföras inom kurserna Djuren i naturbruket och Hästkunskap 1 och från och med läsåret 2025/26 inom Djurhållning nivå 1 och Hästkunskap nivå 1 (se kursmål i pdf).

Undervisningsavsnittet anknyter till följande mål för Agenda 2030

 • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 14 – Hav och marina resurser
 • Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Modul 3. Ekonomiska och sociala aspekter av hästar och miljö

Deta undervisningsavsnit innehåller två övningar som kan genomföras e􀅌er varandra eller separat. Övningarna kan under läsåret 2024/25 genomföras inom kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning och från och med läsåret 2025/26 kursen Naturbruk nivå 1 (se kursmål i pdf).
Undervisningsavsnitet anknyter tll följandemål för Agenda 2030:

 • Mål 3 – God hälsa och välbefinnande
 • Mål 6 – Rent Vaten för alla
 • Mål 14 – Hav och marina resurser
 • Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Innehållsförteckning