Bra hagar för hästen och miljön

Är våra hästhagar ett problem för vattenmiljön? Den frågan diskuterades när Sveriges Lantbruksuniversitet arrangerade ett temaseminarium om övergödning från hästgårdar. Camilla Winqvist från Heby kommun och Carin Barrsäter från Julmyra Horse Center fanns på plats för att berätta om hur man tillsammans arbetar med åtgärder inom Rich Waters.

Vi har fler hästar än kor i Sverige. Tio procent av all jordbruksmark används idag till hästhållning. Det kan innebära ett ökat läckage av fosfor, som bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag.

Heby kommun har gjort en extra satsning på att erbjuda ett gynnsamt klimat för hästnäringen och samtidigt verka för en hållbar utveckling. Julmyra Horse Center, tillsammans med Heby kommun, ska inom Rich Waters demonstrera hur övergödningen från hästgårdar kan minska. Delprojektet handlar både om att genomföra konkreta förändringar, som aktiva skyddszoner längs med rasthagarna, och om att sprida information. En handbok för hästägare kommer att publiceras under 2019.

Projektet förväntas även leda till ökad samverkan mellan kommun, myndigheter och hästnäringen.

Läs mer om seminariet på SLU:s hemsida

Presentation: Åtgärdsarbete på Julmyra

Presentation: Hur arbetar kommunerna