Vilka åtgärder kan jag göra på min hästgård?

Fel placering av hästhagar är ett vanligt problem, som kan innebära att vattenmiljön runt gården påverkas negativt när fosfor och andra näringsämnen läcker från spillningen och bidrar till övergödning. Genom att ta fram en vattenvårdsplan kan du få hjälp att bedöma vilka åtgärder som är lämpliga för just din gård.

Här har Julmyra Horse Center och Heby kommun samlat information och exempel på åtgärder på hästgårdar, som en del av arbetet inom LIFE IP Rich Waters.

Följ med till Julmyra Horse Center!

I en film från mars 2021 guidar Carin Barrsäter från Julmyra Horse Center oss runt gården och berättar mer om några av de åtgärder som är gjorda.

Åtgärder mot näringsutsläpp från hästgårdar