Övergödning från hästgårdar

Hästen spelar en viktig roll på landsbygden, både som fritidsintresse och näringsverksamhet. Samtidigt kan hästhållningen innebära att vattenmiljön påverkas negativt, när näringsämnen läcker från spillningen och bidrar till övergödning. Många hästgårdar och ridanläggningar behöver konkret stöd för att komma igång med miljöarbetet. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. En vattenvårdplan på gårdsnivå tar ett helhetsgrepp på flödet av fosfor inom en enskild gård, genom att identifiera och beskriva var det finns stor risk för näringsläckage. Vi har också flera exempel på hur enskilda gårdar har arbetat med åtgärder för att förbättra miljön.
En brun häst som äter ur en brun hink.

Hästen och vattenmiljön

Hästhållningens påverkan på vattenmiljön har fått mer uppmärksamhet på senare år. Det finns idag cirka 330 000 hästar i Sverige. Via spillningen utsöndrar varje häst

En skottkärra som står vid en hög med hästgödsel.

Vattenvårdsplan för hästgård

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar.

Hästhovar i lera.

Utbildningsmaterial för naturbruksgymnasiet

Hästen och vår vattenmiljö är ett utbildningsmaterial för gymnasieskolan, med fokus på naturbruksgymnasiet. Materialet kan användas inom kurser som biologi, entreprenörskap/företagsekonomi och naturbruk (alla inriktningar)