Minskad spridning av giftiga båtbottenfärger i Mälaren

En båtbottentvätt där en vit båt får sin botten tvättad av en stor gul borste.

 Båtbottentvätt i Västerås

Västerås stad har inom ramen för projektet anlagt en båtbottentvätt i Mälaren, som ett miljövänligt alternativ till de giftiga färgerna för att hålla båtskrovet fritt från påväxtTvätten ligger i Kraftverkshamnen och installerades under 2020. 

Det finns i dag drygt 3 000 kommunala båtplatser i Västerås. Mätningar har visat att det finns höga halter av det hormonstörande ämnet tributyltenn (TBT) i småbåtshamnarna. Färger med TBT är förbjudna sedan länge, men har tidigare använts för att förhindra påväxt på båtar främst i marin miljö.

Nätverk runt Mälaren

Tvättanläggningen i Västerås kompletteras med ett samverkansprojekt för utbyte av erfarenheter och kunskap mellan kommuner runt Mälaren. Projektet, som drivs av Stockholms stad och Mälarens vattenvårdsförbund, ska fungera som en plattform för kommunernas gemensamma arbete och bidra till samsyn kring frågor som rör giftig båtbottenfärg. 


Läs mer om projektet

Lärdomar och resultat: Projekt med båtbottentvätt har skapat engagemang för miljöfrågor (4 maj 2022)

Publikation: Resultat från installation av båtbottentvätt

Lärdomar och resultat: Utvärdering visar på sociala och ekonomiska nyttor med vattenvårdande projekt (22 februari 2022)

 

Nyhet: Båtbottentvätt i Västerås ett steg mot ett giftfritt båtliv (25 maj 2020)

Nyhet: Borsttvätt ersätter giftiga båtbottenfärger (16 april 2019)


Medverkande parter

Stockholms stad

Västerås stad

Mälarens vattenvårdsförbund

Kontaktpersoner

En kvinna med långt ljust hår, glasögon och svartpolotröja.

Kontaktperson

Karin Spets, Västerås stad
En kvinna med lockigt brunt hår uppsatt i tofs, iklädd svart tröja.

Kontaktperson

Maria Pettersson, Stockholms stad