Broschyr för schysst båtliv i Mälaren

Schysst båtliv! Så heter en broschyr som Mälarens vattenvårdsförbund lanserat i dagarna. Broschyren riktar sig till båtägare, båtklubbar, fritidsbåtshamnar och varvsföreningar och innehåller viktig information om båtbottenfärger och vattenmiljön i Mälaren. Här finns också konkreta tips på vad man behöver tänka på när båten ska saneras från gammal färg och hur man kan rengöra skrovet och motverka påväxt utan att använda giftiga båtbottenfärger.

Idag är så kallade biocidfärger förbjudna i Mälaren och alla andra insjöar. Men spåren av många decenniers användning av giftig båtbottenfärg finns kvar. Det mycket giftiga ämnet tributyltenn (TBT) som användes i färger förr är svårnedbrytbart och skadar vattenmiljön under lång tid. Det räcker med tre kilo för att överskrida gränsvärdet för ytvatten i hela Mälaren.

Färgerna är gjorda för att långsamt läcka ut giftiga ämnen som till exempel koppar. Ämnen som inte bara påverkar det som sätter sig på skrovet, utan även skadar och dödar organismer i vattnet långt från båten. Kring många båtplatser i Sverige har mätningar visat på höga halter av TBT, koppar, zink och bly. Ämnen som ger hormonstörningar hos vattenlevande djur, döda bottnar och skapar en syrefattig miljö under vattnet.

Publikationen är framtagen inom LIFE IP Rich Waters och är en del av ett större arbete med båtbottenfärger kring Mälaren. I ett anknytande delprojekt har Västerås stad anlagt en båtbottentvätt i Kraftverkshamnen i Västerås.

Ladda hem broschyren från Mälarens vattenvårdsförbunds webbplats

Läs mer om Minskad spridning av giftiga båtbottenfärger i Mälaren