Borsttvätt ersätter giftiga båtbottenfärger

Det finns i dag drygt 3 000 kommunala båtplatser i Västerås. Även om giftiga båtbottenfärger – så kallade biocidfärger – inte är tillåtna i Mälaren har många båtskrov ändå gamla färglager, som innebär risker för både miljö och hälsa. Nu påbörjar kommunen arbetet med att fasa ut alla giftiga båtbottnar i sina hamnar.

Mätningar har visat att det till finns höga halter av det hormonstörande ämnet tributyltenn (TBT) i småbåtshamnarna i Västerås. Färger med TBT är förbjudna sedan länge, men har tidigare använts för att förhindra påväxt på båtar främst i marin miljö.

I går, måndag 15 april, arrangerade Västerås stad ett seminarium om båtbottenfärger för båtklubbarna i Västerås och informerade om den båtbottentvätt som ska anläggas inom LIFE IP Rich Waters. Borsttvätten är ett miljövänligt alternativ för att hålla båtbotten fri från påväxt. Tvätten kommer att ligga i Kraftverkshamnen och testas under 2019. För att få använda båtbottentvätten behöver man visa att det inte finns gamla giftiga färglager på skrovet. På seminariet deltog Britta Eklund från Happy Boat och berättade om en teknik för att mäta förekomsten av giftiga färger. Milad Fahimi från Länsstyrelsen informerade om möjligheterna att få LOVA-bidrag, bland annat för att kunna mäta om man har giftiga färger eller inte på sin båt.

Ett liknande projekt planeras i Stockholms stad, även det inom ramen för LIFE IP Rich Waters.


Kontakt:

Karin Spets, Västerås stad, karin.spets@vasteras.se