Internbelastning i sjöar och hav: se inspelning från vårt Almedalsseminarium

Bild på man som ligger på ryggen i ett smutsigt vatten och texten Internbelastning i sjöar och hav - den osynliga övergödningsboven

För andra året i rad deltog LIFE IP Rich Waters under Östersjödagarna i Almedalen. Temat för årets seminarium var internbelastning – den osynliga övergödningsboven. Missade du livesändningen så finns det nu möjlighet att se seminariet i efterhand. Övergödning är ett problem i sjöar och havsvikar och arbete pågår med att förbättra vattenkvaliteten. Men det räcker […]

Webbinarium: Internbelastning av fosfor i sjöar

Välkommen på ett webbinarium om internbelastning av fosfor i sjöar. Vi presenterar Handbok för åtgärder mot internbelastning och ett verktyg för att steg-för-steg bedöma om ett vatten är internbelastat och hur man kan prioritera eventuella åtgärder. Verktyget presenteras i Handbok för åtgärder mot internbelastning Målgrupp Webbinariet är öppet för alla med intresse för frågan men […]

Musslor minskar övergödningen i Stockholms skärgård – så funkar det!

Ett rep löper under vattenytan med flera rep som hänger i det, fulla med musslor. Gula bojar håller repet på plats.

Musslor livnär sig genom att filtrera och ta upp näring ur vattnet. På så sätt bidrar de även till att minska övergödningen. Inom LIFE IP Rich Waters testar och utvecklar föreningen Ecopelag en metod för att odla blåmusslor i Stockholms skärgård. Nu har de tagit fram en detaljerad beskrivning av odlingarna och delar med sig […]

Flera positiva resultat efter aluminiumfällningen i Norrviken

Sjön Norrviken i Sollentuna och Upplands Väsby kommuner har under flera årtionden varit övergödd. För att råda bot på övergödningen har kommunerna tillsammans, inom ramen för Rich Waters, genomfört en aluminiumfällning av fosfor i sjöns sediment. Behandlingen har hittills varit lyckad och kommunerna har nu sammanfattat sitt arbete i en slutrapport. – Vi tror att […]

”Mycket klarare vatten!” ”Ser plötsligt botten!”

Två barn i badkläder som hoppar från en badbrygga.

Arbetet med bottenbehandlingen av sjön Norrviken, som Sollentuna och Upplands Väsbys kommun genomförde under sommaren har verkligen uppskattats av allmänheten. Det visar en enkät som ett drygt hundratal boende i området har svarat på.

Vägledning om åtgärder mot internbelastning ute för synpunkter

Man i gul jacka står i en båt och tar upp ett cyliderformat föremål ur vattnet.

Havs- och vattenmyndigheten har publicerat ett förslag till vägledning om åtgärder mot intern näringsbelastning i sjöar och kustvatten. Fram till den 15 mars 2021 finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Vägledningen om internbelastning är en del av Havs- och vattenmyndighetens bidrag till arbetet inom LIFE IP Rich Waters. Intern övergödning (internbelastning) uppstår när […]

Nya riktlinjer för övervakning av internbelastade sjöar

Illustrationer med sjö i genomskärning.

Internbelastning, det vill säga övergödning som beror på näringsläckage från sjöbottnen, är ett problem över hela landet. Det saknas dock fortfarande kunskap om vilka vatten där övergödningen beror på just internbelastning. Inom LIFE IP Rich Waters utvecklas därför ett verktyg för att kunna identifiera dessa sjöar och kustvatten. Nu har projektet tagit fram nya riktlinjer […]

Mer pengar till lågflödesmuddringen i Öljaren

Katrineholms kommun får fem miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten för att utöka sitt projekt inom LIFE IP Rich Waters om lågflödesmuddring i sjön Öljaren. – Bidraget är ett väldigt positivt tillskott och möjliggör att vi kan bottendammsuga en mycket större yta av Öljaren än vad vi planerat för. Resultatet blir att åtgärdsarbetet kan pågå […]

Fortsatt samverkan kring lågflödesmuddring efter nätverksmöte

Inom LIFE IP Rich Waters testas flera olika åtgärder mot övergödning av sjöar. Lågflödesmuddring är ett sätt att minska internbelastning, det vill säga övergödning på grund av näringsläckage från sjöbottnen. Katrineholms kommun ska nu använda metoden i sjön Öljaren och bjöd nyligen in till erfarenhetsutbyte kring muddringsprojekt runt om i Sverige. Den planerade lågflödesmuddringen ska […]

Övergödning från internbelastning: Nytt projekt kartlägger svenska sjöar

Länsstyrelsen i Örebro län har fått 4,5 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten för att kartlägga problemet med internbelastning i svenska sjöar. Projektet bygger på arbetet inom LIFE IP Rich Waters och omfattar större delen av landet, från Skåne till Norrbotten. Internbelastning är när fosfor frigörs från sjöbotten till vatten och bidrar till övergödning. Vi […]

Pengar att söka för projekt mot övergödning i vattenmiljön

Nu finns pengar att söka från Havs- och vattenmyndigheten för projekt som bidrar till att öka kunskapen om interbelastning, det vill säga övergödning som beror på läckage av fosfor från sediment i sjöar och kustvatten. Utlysningen av projektmedel gäller till exempel kartläggning, uppföljning av resultat och teknikutveckling. Den inkluderar även projekt för att återföra näringsämnen […]

Experter från Finland och Danmark i referensgrupp mot intern övergödning

Problemet med övergödning i våra sjöar och kustvatten beror bland annat på att fosfor, som lagrats i sedimenten, läcker till vattnet. Inom Rich Waters ska en nybildad referensgrupp med experter från bland annat Danmark och Finland bidra med kunskap och erfarenheter om så kallad internbelastning. Den internationella referensgruppen träffades i slutet av januari för en […]