Övergödning från internbelastning: Nytt projekt kartlägger svenska sjöar

Länsstyrelsen i Örebro län har fått 4,5 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten för att kartlägga problemet med internbelastning i svenska sjöar. Projektet bygger på arbetet inom LIFE IP Rich Waters och omfattar större delen av landet, från Skåne till Norrbotten.

Projektet ska leda till bättre kunskap om internbelastningen i svenska sjöar.
Foto: Britt-Marie Sohlström

Internbelastning är när fosfor frigörs från sjöbotten till vatten och bidrar till övergödning. Vi vet inte tillräckligt mycket om vilka sjöar som är övergödda på grund av internbelastning. För att lyckas med åtgärder för bättre vattenstatus är det därför viktigt att bättre kunna identifiera vad övergödningen beror på.

Det nya projektet ”Från Skåne till Norrbotten: Identifiering av sjöar med förhöjd internbelastning” ska kartlägga internbelastningens omfattning både på regional och nationell nivå. Projektet är ett så kallat kompletterande projekt till LIFE IP Rich Waters. Det bygger vidare på ett arbete som redan pågår inom Norra Östersjöns vattendistrikt med att utveckla och tillämpa ett verktyg för att identifiera övergödda sjöar och kustvatten med internbelastning. Verktyget ska även kunna ge en konkret siffra på hur omfattande internbelastningen är.

Klimatet en viktig faktor

Fler än 600 svenska sjöar är påverkade av övergödning. Genom att utöka projektet över hela landet omfattas andra typer av sjöar av kartläggningen. En annan viktig faktor är att det nya projektet täcker fler klimatzoner, eftersom klimatet kan påverka om och när internbelastning uppstår.

I projektet deltar tolv länsstyrelser samt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och IVL, Svenska Miljöinstitutet.


Kontakt:

Ernst Witter, länsstyrelsen i Örebro län, ernst.witter@lansstyrelsen.se