Experter från Finland och Danmark i referensgrupp mot intern övergödning

Problemet med övergödning i våra sjöar och kustvatten beror bland annat på att fosfor, som lagrats i sedimenten, läcker till vattnet. Inom Rich Waters ska en nybildad referensgrupp med experter från bland annat Danmark och Finland bidra med kunskap och erfarenheter om så kallad internbelastning.

Referensgruppens medlemmar. Från vänster: Henning S. Jensen, Emil Rydin, Sanni Turunen, Jens Fölster, Mikael Gyllström, Joakim Lücke och Andreas Hedrén.

Den internationella referensgruppen träffades i slutet av januari för en två dagar lång workshop på IVL Svenska Miljöinstitutet. Inom Rich Waters arbetar fyra delprojekt med internbelastning och utför olika typer av åtgärder. På mötet med referensgruppen deltog representanter för varje delprojekt och presenterade sina arbeten:

Katrineholms kommun restaurerar sjön Öljaren genom en muddringsteknik för att ta upp fosfor från sjöbotten och återanvända den som gödningsmedel. Sollentuna och Upplands Väsby kommuner behandlar sjön Norrvikens bottnar med ett aluminiumbaserat medel för att binda fosforn och förhindra läckage. I Stockholms skärgård testar föreningen Ecopleag en metod för att odla musslor, som tar upp stora mängder näringsämnen ur vattnet.

I ett mer övergripande delprojekt utvecklar IVL och Sveriges Lantbruksuniversitet verktyg och metoder för att bedöma internbelastningen av sjöar och kustvatten och vilka åtgärder som är mest lämpliga för enskilda vatten. Detta görs tillsammans med länsstyrelserna i distriktet samt några kommuner och vattenorganisationer.

Lång erfarenhet i gruppen

Inom referensgruppen finns lång erfarenhet av både forskning och konkret åtgärdsarbete för att minska övergödning från internbelastning. Gruppen kommer under de närmaste åren att stötta Rich Waters med erfarenhetsutbyte och goda exempel.

Referensgruppens medlemmar är:

  • Emil Rydin, BalticSea 2020
  • Andreas Hedrén, Växjö kommun
  • Sanni Turunen, Miljödepartementet, Finland
  • Henning S. Jensen, Syddanska Universitetet SDU, Danmark
  • Joakim Lücke, Stockholm Vatten och Avfall
  • Mikael Gyllström, Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt
  • Jens Fölster, SLU

Kontakt

Ernst Witter, länsstyrelsen i Örebro län, ernst.witter@lansstyrelsen.se