Mer pengar till lågflödesmuddringen i Öljaren

Katrineholms kommun får fem miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten för att utöka sitt projekt inom LIFE IP Rich Waters om lågflödesmuddring i sjön Öljaren.

– Bidraget är ett väldigt positivt tillskott och möjliggör att vi kan bottendammsuga en mycket större yta av Öljaren än vad vi planerat för. Resultatet blir att åtgärdsarbetet kan pågå längre – med fler studiebesök och större spridning av resultatet. Vi kommer också att få ett bredare underlag för utvärdering av projektet och en betydligt större och positiv effekt på sjöns status, säger projektledare Jenny Herbertsson i Katrineholms kommun.

Sjön Öljaren. Foto: Katrineholms kommun

Om delprojektet

Katrineholms kommun ska minska tillförseln av fosfor från sjön Öljarens botten genom så kallad lågflödesmuddring (bottendammsugning). Det fosforrika materialet tas sedan upp på land och sprids som gödselmedel i skogen och åkrarna i området. Projektet bidrar både till att restaurera sjön och till att testa och utvärdera metoden bottendammsugning för att minska läckaget av fosfor och därmed få bukt med övergödningen av vattnet. Både sjön och miljön på land vinner på att det fosforrika slammet sugs upp. Sjön får högre syrehalt när fosforhalten minskar och slammet fungerar som utmärkt gödning där det sprids ut.

Pressmeddelande från Katrineholms kommun

Hör Jenny Herbertsson berätta mer i P4 Sörmland


Kontakt:

Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun, jenny.herbertsson@katrineholm.se