”Mycket klarare vatten!” ”Ser plötsligt botten!”

Två barn i badkläder som hoppar från en badbrygga.

Arbetet med bottenbehandlingen av sjön Norrviken, som Sollentuna och Upplands Väsbys kommun genomförde under sommaren har verkligen uppskattats av allmänheten. Det visar en enkät som ett drygt hundratal boende i området har svarat på. Många uppger att de ser en positiv förändring av vattenkvaliteten och hela 85 procent tycker att det är viktigt att vattenmiljön i Norrviken förbättras.

Under våren och sommaren har de två kommunerna Sollentuna och Upplands Väsby tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, behandlat Norrvikens sjöbotten med aluminium. Genom att tillföra aluminium hoppas man på att minska övergödningen och att hela ekosystemet ska komma i balans och bli välmående igen.

Så här beskrev Towe Holmborn, vattensamordnare på Sollentuna kommun, arbetet och förhoppningarna i våras:

– Genom att tillföra aluminium, som även finns naturligt i sjön, kommer fosfor att kunna bindas kvar i sjöbotten och vi kan hjälpa sjön att återhämta sig från övergödningen och hamna i balans. Vår förhoppning är att se positiva effekter, så som ett klarare vatten, redan i sommar.

Under hösten har de två kommunerna haft en webbenkät på sina Facebooksidor där de bland annat har ställt frågor om hur allmänheten uppfattar Norrvikens vatten nu jämfört med tidigare. Och nog har förhoppningen om att få se ett klarare vatten redan under sommaren besannats.

En stor majoritet av de drygt hundra personer som svarade på enkäten upplever att vattnet är mycket klarare nu och att siktdjupet är bättre:

”Mycket klarare vatten! Ser plötsligt botten, vilket aldrig hänt förr.”

”Vattnet är fantastiskt rent och klart. Vilken skillnad. Vi har njutit av härliga bad i sommar. Hoppas nu det håller sig så här fint. Tack för det här viktiga projektet.”

Det märks tydligt att Norrviken är ett populärt område i båda kommunerna. Många av de som besvarat enkäten beskriver att de ofta promenerar runt sjön, de badar och paddlar kanot under sommaren och åker skridskor på vintern.

– Det känns såklart jättebra att själva vattenkvaliteten är förbättrad, men att vi nu också får ett kvitto på att de som ofta rör sig runt sjön verkligen upplever en skillnad som gör deras helhetsupplevelse ännu bättre – det är mycket glädjande, säger Louise Andersson, miljöplanerare vid Upplands Väsby kommun.

– Enkäten ger oss en viktig signal om att vattnet har en stor betydelse för människorna som lever runt sjön, kanske speciellt så här i coronatider. Det är ju också tydligt att många känner ett stort engagemang för sjön och miljön, säger Towe Holmborn.

I enkäten ställdes också frågor om hur allmänheten uppfattade informationen om aluminiumbehandlingen. 44 procent av de som svarade uppger att de tycker att informationen har varit tillräcklig.

”Jag följde projektet via media och jag har fått en ökad förståelse om vattenmiljö och hur den påverkas av yttre förutsättningar.”

”Det har skapat intresse för att se hur det går att förbättra miljön i en övergödd sjö.”

Samtidigt uppger 40 procent att de hade velat få ännu mer information och ökad kunskap. Något som flera efterfrågar är till exempel mer uppföljande information om hur resultatet blev och om fler åtgärder är planerade i Norrviken eller i sjöar runt omkring.

”Hoppas nu att man fortsätter att informera om provtagning av vattnet så vi får veta testresultat mm. Good job!”

”Vore fint med uppföljande rapportering avseende effekterna på vattenkvaliteten. Just nu ser det väldigt klart och fint ut.”

– Inom projektet sker fortsatt provtagning av vattenkemin. Vi kommer också följa upp de effekter i sjön som tar lite längre tid att se, bland annat undervattensvegetationen, fisksamhället och planktonsamhället. En första sammanställning av resultatet beräknas vara klar under år 2022. Först då vet vi hur lyckad behandlingen varit för hela ekosystemet. Det resultatet kommer vi absolut att sprida till medborgarna, säger Towe Holmborn. 

Om enkäten

  • Enkäten fanns publicerad på Sollentuna kommuns Facebooksida 26 oktober – 20 november 2020 och på Upplands Väsbys kommuns Facebooksida 7 – 20 november 2020.
  • Totalt svarade 103 personer, varav 75 är hemmahörande i Sollentuna, 25 är hemmahörande i Upplands Väsby och två har svarat ”övrigt”.

Mer information

Läs om delprojektet Aluminiumfällning i Norrviken