Internbelastning i sjöar och hav: se inspelning från vårt Almedalsseminarium

För andra året i rad deltog LIFE IP Rich Waters under Östersjödagarna i Almedalen. Temat för årets seminarium var internbelastning – den osynliga övergödningsboven. Missade du livesändningen så finns det nu möjlighet att se seminariet i efterhand.

Övergödning är ett problem i sjöar och havsvikar och arbete pågår med att förbättra vattenkvaliteten. Men det räcker inte alltid med att minska näringsläckaget från land. Ibland är det själva sjöbotten som läcker fosfor – så kallad internbelastning. Hur vet vi vad övergödningen beror på? Vilka åtgärder finns mot internbelastning, och vad är fördelarna och utmaningarna med olika metoder?

De senaste åren har kunskapen om internbelastning ökat. Inom LIFE IP Rich Waters har Havs- och Vattenmyndigheten, SLU, IVL Svenska miljöinstitutet och Länsstyrelsen i Örebro län tagit fram en helt ny handbok för hur man kan avgöra om det är internbelastning som är problemet och hur det i så fall kan åtgärdas. Mer om handboken och om några av de insatser som provats i internbelastade sjöar kan du höra i inspelningen från seminariet:

Internbelastning i sjöar och hav – den osynliga övergödningsboven

Scen med sex talare framför röda ståbord. Skärmar i bakgrunden visar texten Internbelastning i sjöar och hav - den dolda övergödningsboven.

Medverkade på seminariet gjorde:

  • Mia Sklenar, Länsstyrelsen i Södermanland
  • Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Rosemari Herrero, Race For The Baltic
  • Towe Holmborn, Sollentuna kommun
  • Signe Noresson, Växjö kommun
  • Mikael Malmaeus, IVL Svenska Miljöinstitutet