Nya riktlinjer för övervakning av internbelastade sjöar

Illustrationer med sjö i genomskärning
Internbelastning. Illustration Tobias Flygar

Internbelastning, det vill säga övergödning som beror på näringsläckage från sjöbottnen, är ett problem över hela landet. Det saknas dock fortfarande kunskap om vilka vatten där övergödningen beror på just internbelastning. Inom LIFE IP Rich Waters utvecklas därför ett verktyg för att kunna identifiera dessa sjöar och kustvatten. Nu har projektet tagit fram nya riktlinjer för miljöövervakning för att kunna samla in den data som behövs för att utveckla verktyget.

Den insamlade informationen gör det möjligt att uppskatta eventuell internbelastning i de övervakade sjöarna. Riktlinjerna kan användas av alla som vill utföra miljöövervakning för att kunna visa att en sjö är övergödd på grund av internbelastning

– Vi behöver en viss typ av data för att kunna utveckla verktyget inom projektet, men de här riktlinjerna är fristående och kan användas av alla , förklarar Ernst Witter, projektledare vid Länsstyrelsen i Örebro län.

I riktlinjerna framgår vilken data som behöver tas fram men även hur den utökade miljöövervakningen bör genomföras.

Läs rapporten Riktlinjer för övervakningsprogram för sjöar som kan ha förhöjd internbelastning