Stöd till kommunal vattenplanering

Bild av en å, bro, hus och träd.

God vattenplanering gör det lättare för kommunerna att förbättra vattenkvaliteten, och samtidigt ta hänsyn till vattenmiljöernas värden för både människor och djur.

Länsstyrelsen i Stockholm stöttar distriktets kommuner genom att visa goda exempel på vattenplanering. Inom delprojektet arrangeras en rad kunskapsseminarier och workshops för att utbyta erfarenheter.

I början av 2020 lanserade vi webbplatsen vattenplanering.se som samlar kunskap och stöd inom kommunal vattenplanering. Webbplatsen bygger på den handbok för strategisk kommunal vattenplanering som tagits fram inom projektet.


Relaterade projekt

Vattenplanering med hänsyn till ekosystemtjänster

Kommunal dagvattenplan i Enköping


Läs mer om projektet

 
Lärdom och resultat: Tips och råd om att fram en vattentjänstplan (19 juni 2023)
 
 
 
 
Konferens: Inspirationsdagar för kommunal vattenplanering (16-17 november 2021)
 
Nyhet: Dagvatten – en fråga för alla? (10 september 2021)
 

Nyhet: Webbinarier och digitala samtal om vattenplanering (20 maj 2021)

Nyhet: Många argument för att arbeta strategiskt med din kommuns vattenarbete (6 maj 2021)

Publikation: Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Extern länk: Vattenplanering.se


Medverkande parter

Länsstyrelsen Stockholm

Kontaktperson

Vakant