Kommunal dagvattenplan i Enköping

Dagvattenhantering har blivit en knäckfråga för många kommuner. Ökade krav från myndigheter och klimatförändringar – med ökade risker för skyfall och perioder av torka – ställer högre krav på kunskap och åtgärder. Som en del i LIFE IP Rich Waters arbete för att stödja kommunal vattenplanering har Enköpings kommun tagit fram en plan för hantering av dagvatten.

Syftet är att minska risken för översvämning och att förbättra kvaliteten på det regn- och smältvatten som i slutändan lämnar dagvattensystemet och rinner ut i naturliga vatten.

 


Läs mer om projektet

Läs dagvattenplanen på Enköpings webbplats

Publikation: Lärdomar från arbetet med att ta fram en dagvattenplan

Nyhet: Dagvattenplan gör Enköpings kommun bättre rustad för framtida utmaningar (18 maj 2022)

Nyhet: Förankring och ansvarsområden nyckelfrågor i Enköpings arbete med dagvattenplan

Nyhet: Enköpings kommun tar fram dagvattenplan


Medverkande parter

Enköpings kommun

En man med en vit mössa med lgotyperna för LIFE IP Rich Waters, blå ögon och svart tröja.

Kontaktperson

Johan Axnér, Enköpings kommun