Kommunal dagvattenplan i Enköping

Dagvattenhantering har blivit en knäckfråga för många kommuner. Ökade krav från myndigheter och klimatförändringar – med ökade risker för skyfall och perioder av torka – ställer högre krav på kunskap och åtgärder. Som en del i LIFE IP Rich Waters arbete för att stödja kommunal vattenplanering har Enköpings kommun tagit fram en plan för hantering av dagvatten.

Syftet är att minska risken för översvämning och att förbättra kvaliteten på det regn- och smältvatten som i slutändan lämnar dagvattensystemet och rinner ut i naturliga vatten.

Läs dagvattenplanen på Enköpings webbplats


Läs mer om projektet

Nyhet: Stort intresse för kommunal vattenplanering och det nya åtgärdsprogrammet (21 februari 2023)

Publikation: Lärdomar från arbetet med att ta fram en dagvattenplan (10 februari 2023)

Nyhet: Dagvattenplan gör Enköpings kommun bättre rustad för framtida utmaningar (18 maj 2022)

Lärdom och resultat: Digitalt samtal: Så fick vi politiskt stöd för vattenarbetet i kommunen (28 juni 2021)

Nyhet: Förankring och ansvarsområden nyckelfrågor i Enköpings arbete med dagvattenplan (16 december 2020)

Nyhet: Enköpings kommun tar fram dagvattenplan (23 mars 2020)


Medverkande parter

Enköpings kommun

En man med en vit mössa med lgotyperna för LIFE IP Rich Waters, blå ögon och svart tröja.

Kontaktperson

Johan Axnér, Enköpings kommun