Vattenplanering med hänsyn till ekosystemtjänster

Vy över Edsvikens vatten, med träd, klippor och en stad i bakgrunden.

God vattenplanering gör det lättare för kommunerna att förbättra vattenkvaliteten, och samtidigt ta hänsyn till vattenmiljöernas värden för både människor och djur. Sollentuna kommun bidrar till arbetet med att stötta kommunal vattenplanering genom att utveckla en metod för vattenplanering som även tar hänsyn till ekosystemtjänster .

Vattenplanen ska systematiskt gå igenom nuläget, visioner, och utmaningar för kommunens naturliga vatten, dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vattenplanen kommer resultera i en konkret åtgärdsplan för att bland annat förbättra statusen i kommunens sjöar, vattendrag och havsvik.

Inom delprojektet har Sollentuna kommun även lanserat en databas om kommunens sjöar, vattendrag och kustvatten.

Sollentunas Miljöbarometer gör miljöövervakningsdata, rapporter, statusbedömningar och annan information tillgängligt för allmänheten. Databasen innehåller även relevanta länkar till vattenorganisationer, VISS och kvalitetsmätningar av badvatten.


Mer information om projektet

Nyheter: Sollentunas nya vattenplan tar helhetsgrepp för bättre vattenplanering (15 december 2020)

Nyheter: Allt om Sollentunas sjöar, vattendrag och kust på ny webbplats (14 november 2018)

Lärdomar och resultat: Kunskap om ekosystemtjänster ett stöd i vattenplaneringen

Publikation: Ekosystemtjänster i Sollentunas vatten

Extern länk: Miljöbarometern Sollentuna


Medverkande parter

Sollentuna kommun

Kontaktperson

Towe Holmborn, Sollentuna kommun

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.