Vattenplanering med hänsyn till ekosystemtjänster

Vy över Edsvikens vatten, med träd, klippor och en stad i bakgrunden.

God vattenplanering gör det lättare för kommunerna att förbättra vattenkvaliteten, och samtidigt ta hänsyn till vattenmiljöernas värden för både människor och djur. Sollentuna kommun bidrar till arbetet med att stötta kommunal vattenplanering genom att utveckla en metod för vattenplanering som även tar hänsyn till ekosystemtjänster .

Sollentuna kommuns vattenplan går systematiskt igenom nuläget, visioner, och utmaningar för kommunens naturliga vatten, dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vattenplanen ligger till grund för en konkret åtgärdsplan för att bland annat förbättra statusen i kommunens sjöar, vattendrag och havsvik.

Inom delprojektet har Sollentuna kommun även lanserat en databas om kommunens sjöar, vattendrag och kustvatten. Sollentunas Miljöbarometer gör miljöövervakningsdata, rapporter, statusbedömningar och annan information tillgängligt för allmänheten. Databasen innehåller även relevanta länkar till vattenorganisationer, VISS och kvalitetsmätningar av badvatten.

Kommunal vattenplanering – ett sätt att lära känna sin kommun. Presentation av Towe Holmborn, vattensamordnare i Sollentuna kommun, om arbetet med att ta fram en kommunal vattenplan med hänsyn till ekosystemtjänster och klimatförändringar. Presentationen är en inspelning från Inspirationsdagar för kommunal vattenplanering, som arrangerades av LIFE IP Rich Waters 16-17 november 2021. Syntolkning finns på YouTube.


Mer information om projektet

Lärdomar och resultat: Nu delar Sollentuna kommun med sig av lärdomar från arbetet med vattenplanen

Publikation: Beskrivning och utvärdering av arbetsmetod vid framtagande av vattenplan för Sollentuna kommun

Lärdomar och resultat: Digitalt samtal med fokus på projektledning

Nyheter: Sollentunas nya vattenplan tar helhetsgrepp för bättre vattenplanering (15 december 2020)

Nyheter: Allt om Sollentunas sjöar, vattendrag och kust på ny webbplats (14 november 2018)

Lärdomar och resultat: Kunskap om ekosystemtjänster ett stöd i vattenplaneringen

Publikation: Ekosystemtjänster i Sollentunas vatten

Extern länk: Miljöbarometern Sollentuna


Medverkande parter

Sollentuna kommun

Kontaktperson

Towe Holmborn, Sollentuna kommun