Stort intresse för kommunal vattenplanering och det nya åtgärdsprogrammet

Den 16 februari samlades ett 80-tal deltagare från kommuner och länsstyrelser för ett webbinarium om strategisk kommunal vattenplanering och åtgärdsprogrammet för vatten. Under en förmiddag delade Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm och Enköpings kommun med sig av sina erfarenheter, tankar och tips om vattenarbete. Bakom arrangemanget stod LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen i Stockholms län.

– Det finns ett stort intresse och ett behov av erfarenhetsutbyte kring dessa frågor. I det nya åtgärdsprogrammet finns en ny åtgärd riktad mot kommunerna och under 2023 ska alla kommuner dessutom ta fram en vattentjänstplan, så frågan om vattenplanering är minst sagt aktuell, säger Asta Gulijeva, Länsstyrelsen i Stockholm och projektledare för arbetet med just vattenplanering inom Rich Waters.

Tillsammans med Anders Lindblom, chef för miljöenheten på Länsstyrelsen i Stockholm, hälsade Asta alla deltagarna välkomna och berättade om delprojektet inom Rich Waters som handlar om stöd till kommunal vattenplanering.

Rich Waters delprojekt Stöd till kommunal vattenplanering

Ny berättande karta om det nya åtgärdsprogrammet

Nu finns en ny storymap som förklarar åtgärderna i åtgärdsprogrammet.

Vid webbinariet berättade David Liderfelt, Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, om vattenmyndigheten. Han gick bland annat igenom hur det nya åtgärdsprogrammet för vatten är upplagt, med fokus på de åtgärder som riktar sig mot kommuner och länsstyrelser.

– Jag vill passa på att tipsa om vattenmyndigheternas nya så kallade storymap där kommunernas och länsstyrelsernas åtgärder beskrivs på ett överskådligt sätt. Vi tror att den kan vara till stor hjälp i arbetet med åtgärderna, säger David Liderfelt.

Storymap Digitala åtgärdsunderlag

Samarbete och gemensamt ansvar i arbetet med åtgärdsprogrammet på Länsstyrelsen i Stockholm

Håkan Häggström, Länsstyrelsen i Stockholms län, berättade om deras arbete med åtgärdsprogrammet.

– Vi har tagit fram en arbetsplan där alla berörda enheter involveras. Det gör att det inte bara är vi som jobbar på miljöavdelningen som känner ansvar. Vi tror på att jobba tillsammans. Det skapar synergier och det finns många vinster. Jag tror att ett liknande arbetssätt kan fungera på en kommun också.

Håkan skickar med flera konkreta tips varav ett är att börja vattenarbetet i ett avgränsat geografiskt område.

– Satsa på att uppnå positiva resultat i vattenmiljön där. Då kan det bli ett gott exempel som fler kan ta efter, säger Håkan Häggström.

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering hjälpte Enköpings kommun

Johan Axnér vid Enköpings kommun berättade om deras arbete och den dagvattenplan som tagits fram inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Johan beskriver vattenfrågan i en kommun som komplicerad eftersom det rör sig om så många dokument och olika sammanhang.

Omslag för rapporten Lärdomar från att arbetet med att ta fram en dagvattenplan.

För oss handlar det om att bygga upp en kultur i vår egen organisation. Vi ser det som viktigt att prata mycket internt på alla nivåer för att rama in frågan om vattenförvaltningen. Hur ska vi hantera frågan? Vad måste vi göra? Vad måste vi inte göra?

I arbetet med dagvattenplanen utgick Enköpings kommun från Handbok för strategisk kommunal vattenplanering och webbsidan vattenplanering.se.

– De materialen hjälpte oss mycket och var ett bra stöd. Vår medverkan i LIFE IP Rich Waters har också gjort att vi behövt reflektera och se tillbaka på den resa som vi har gjort. Det har varit mycket nyttigt och något som vi borde göra oftare, säger Johan Axnér.

Enköpings kommun har samlat sina lärdomar från arbetet med att ta fram en dagvattenplan i en rapport, som finns att läsa på LIFE IP Rich Waters webbplats.

Publikationer Lärdomar från arbete med att ta fram en dagvattenplan – LIFE IP Rich Waters

Fler arrangemang kommer!

LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen Stockholm planerar flera olika typer av arrangemang kring just vattenplanering under året som kommer. Så håll utkik på www.richwaters.se och följ gärna projektet i sociala medier.

Mer att läsa

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Vattenplanering.se

Länsstyrelsernas åtgärder i åtgärdsprogrammet

Kommunernas åtgärder i åtgärdsprogrammet