Nya kontakter och ny kunskap tack vare Rich Waters inspirationsdagar

”För att lyckas med sitt vattenarbete behöver man ofta hitta en vattenkompis”. Det menar Anneli Carlén från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund. Hon var en av talarna på LIFE IP Rich Waters inspirationsdagar 16-17 november. Ett av målen med konferensen var att underlätta för deltagarna att knyta nya kontakter. Och nog var det flera som hittade en ny vattenkompis under de två dagarna, som var fyllda av möten, samtal och föreläsningar.

Det andra målet med inspirationsdagarna var att med hjälp av LIFE IP Rich Waters resultat bidra till en bättre vattenplanering på kommunal nivå. Inspirationsdagarna följde de sex steg (motivera, organisera, kartlägga, prioritera, genomföra, följa upp) som finns i den handbok för strategisk kommunal vattenplanering som tagits fram inom projektet. Jenny Enberg, projektledare för handboken, är nöjd med konferensen.

– Vi märker att det finns ett stort behov av att träffas och ta del av varandras erfarenheter och kunskap. Med den här konferensen har vi bara gett ett axplock av alla de intressanta resultat som börjar komma från LIFE IP Rich Waters olika delprojekt. Under de kommande två åren kommer vi att arrangera många fler, liknande träffar!

Kristina Johansson, moderator vid inspirationsdagarna.

Det här är första gången som Rich Waters presenterar sina resultat i den här omfattningen. 17 delprojekt var med och berättade om sitt arbete och vad de kommit fram till. Bland deltagarna fanns representanter främst från kommuner men också från länsstyrelser, vattenvårdsförbund, myndigheter, vattenråd, intresseorganisationer och universitet. Förutom de omkring 60 deltagare som var med på plats på World Trade Center i Stockholm, deltog cirka 470 personer via konferensens livestream på tisdagen och drygt 300 på onsdagen. Inspelningen har även gått att ta del av i efterhand.

Kristina Johansson, som till vardags jobbar med projektutveckling och tematisk samordning inom Rich Waters, var moderator för dagarna.

– Det är så roligt att se det stora engagemang som finns för vattenfrågorna och att så många tog chansen att ställa frågor till våra talare. Jag har själv lärt mig jättemycket av presentationerna och samtalen under de här två dagarna!

Ta del av inspirationsdagarna i efterhand!

Du som missade våra inspirationsdagar kommer att kunna ta del av inspelningarna i efterhand. Filmerna ska klippas ned och textas. Håll utkik på vår webbplats efter mer information.

Här är programmet i sin helhet

Vill du fortsätta hålla kontakten och ta del av nyheter från LIFE IP Rich Waters? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Bilder från våra inspirationsdagar