Dagvatten – en fråga för alla?

En man i blå kortärmad skjorta står framför en damm. I bakgrunden syns en skogsdunge.

Dagvattenfrågan blir allt viktigare för landets kommuner. Täby kommun ligger i framkant och har fått uppmärksamhet för sitt strategiska arbete med dagvatten. Intresset var därför stort när LIFE IP Rich Waters arrangerade ett digitalt samtal med Andreas Jacobs från kommunens VA-enhet.

Andreas Jacobs har arbetat med dagvattenhantering på Täby kommun i 16 år. Han har en lång och gedigen erfarenhet av allt från planering, projektering, design, beräkningar till drift och underhåll. Genom att vara med från början och sedan följa upp hur anläggningarna fungerar i praktiken får han en helhetsbild, en slags kunskapsåterföring till sig själv som han uttrycker det. Just den kunskapen var det ett 70-tal deltagare från hela landet som fick ta del av när LIFE IP Rich Waters arrangerade det andra lunchseminariet i serien Digitala samtal om vattenplanering.

Lagom stor kommun

Täby kommun norr om Stockholm har drygt 70 000 invånare. Den tidigare förortskaraktären genomgår en förändring mot stadskvarter. Byggtrycket är stort och många planer ska tas fram. Det är inte nödvändigtvis ett problem ur dagvattensynpunkt, menar Andreas Jacobs.

– När det är många som vill bygga i kommunen blir det också lättare att ställa krav. Byggherrarna är beredda på att det är hög kvalitet som gäller. Så jag tror att det kan vara en fördel!

För Andreas är Täby är en precis lagom stor kommun. Här finns tillräckligt många tjänstepersoner för att ha specialistkompetens men tillräckligt få för att alla ska känna varandra.

– Vi har bra sammanhållning. Alla vet att jag driver dagvattenfrågan och de kommer till mig när det uppstår frågor eller problem.

Bakom den positionen ligger ett långsiktigt internt förankringsarbete. Andreas beskriver det som att han ”alltid passar på” att utbilda om dagvatten. Ibland handlar det om regelrätta kurser eller dragningar, ibland om ett samtal vid kaffeautomaten. Men dagvattenfrågan är alltid där.

I Täbys fall har han inte sett behov av en så kallad dagvattengrupp, som finns i många kommuner och som ofta består av representanter för olika enheter inom stadsbyggnad. Istället ska ”alla” arbeta med dagvatten. Andreas bjuder in sig själv till enheternas möten och går igenom konkret vad som behöver göra. Vad behöver Gatuenheten tänka på när de ska bredda en väg, bygga en busshållplats? Hur ska Parkenheten göra sina beräkningar?

– Så ni som kan något om dagvatten: bjud in er till de andra avdelningarna på kommunen och lär upp dem! Det blir enklare då, tipsar han.

Dagvattenstrategi med skarpa krav

Täby kommun har antagit en dagvattenpolicy, som är uppbyggd kring fem pelare:

  1. Minska konsekvenserna vid översvämning
  2. Bevara en naturlig vattenbalans
  3. Minska mängden föroreningar
  4. Utjämna dagvattenflöden
  5. Berika bebyggelsemiljön

Dagvattenstrategin utgår från policyn och sätter skarpa minimikrav vid om- och nybyggnad. Bland annat anger den att hälften av ytan inom kvartersmark ska vara grön, det vill säga täckt av vegetation eller åtminstone genomsläpplig. Dagvattnet ska fördröjas inom kvarteret och det ska finnas ytor för hantering av stora flöden. Det viktiga, betonar Andreas Jacobs, är att inte släppa på något av kraven. Att aldrig ge dispens, även om påtryckningarna är stora.

– Jag förklarar att jag inte har mandat att ge dispens. Dagvattenstrategin är antagen av en politisk nämnd. Min uppgift är att se till att den blir genomförd. Jag får ofta höra från byggherrarna att det är omöjligt, ”det går aldrig”. Då försöker jag att träffa dem, tillsammans med deras VA-projektör, och beskriva hur man till exempel kan ta hand om ett 100-årsregn på en innergård. Det slutar alltid med att de går hem och ritar om.

Involvera politiken

Dagvattenstrategin har fem år på nacken och är i allra högsta grad ett levande dokument. Redan från början hade den ett stort politiskt stöd, trots att den ställer ganska radikala krav på dagvattenhantering. Dagvattenfrågan har gett Täby positiv uppmärksamhet, något som uppskattas av politiker.

– En bra dialog med politiken är ett framgångsrecept! Gör politikerna delaktiga genom att till exempel vara med på invigningar eller uttala sig i media. Det ger bra publicitet både för politikerna och för dagvattenfrågan och gynnar i slutänden miljön, tipsar Andreas.

Varje år brukar han också uppmärksamma årsdagen av antagandet med ett litet jippo, till exempel en frågesport internt på stadsbyggnadskontoret.

– Vi har kommit långt. Det blir aldrig något tjafs. Vi diskuterar aldrig OM vi ska ta hand om dagvattnet, bara HUR vi ska göra.

Fler digitala samtal

Lunchmötet var det första i en planerad serie digitala samtal om vattenplanering under 2021. Genom samtalsserien vill Jenny Enberg, projektledare på länsstyrelsen i Stockholm, erbjuda en informell mötesplats för att utbyta erfarenheter och sprida kunskap om kommunal vattenplanering.

Nästa tillfälle ges den 7 oktober. Då handlar det om att prata ihop sig – om samverkan med de som är experter och de som inte är det. Här hittar du mer information om programmet och hur du anmäler dig.


Läs mer

Våra projekt: Stöd till kommunal vattenplanering

Publikationer: Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Täby kommun: Dagvatten (extern länk)